Mae Plaid Cymru yn Herio’r Wrthblaid ar y tro Pedol ar eu Haddewid Etholiadol Pedwar Diwrnod Oed

 Branwen_C_a_Leanne.jpg

Mynegodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ei siom a'i dicter wrth i aelodau Llafur fethu â chefnogi cynllun ei phlaid i gael gwared ar Gytundebau Dim Oriau.

Pleidleisiodd Llafur gyda'r Torïaid yn erbyn cais Plaid Cymru i gael gwared ar Gytundebau Dim Oriau yn y sector gofal cymdeithasol er bod y polisi wedi ei gyhoeddi'n addewid ganddynt ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol bedwar diwrnod ynghynt.

Dyma'r seithfed tro i'r Blaid Lafur fethu â chefnogi ymgais Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol i wahardd Cytundebau Dim Oriau gorfodol yn y sector gofal cymdeithasol.

Wrth siarad ar ôl y ddadl, dywedodd AC Cwm Rhondda, Leanne Wood, "Rydyn ni'n gyfarwydd â Llafur yn siomi gweithlu Cymru pan ddaw i wahardd Cytundebau Dim Oriau - mae ganddyn nhw gryn draddodiad.

"Fodd bynnag, doedden ni ddim yn disgwyl iddynt fod mor ddigywilydd â gwneud hynny ond pedwar diwrnod ar ôl cyhoeddi'r polisi yn eu hymgyrch ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol. Mae'n anodd credu eu bod mor ddi-glem â chredu y gellir twyllo'r cyhoedd mor hawdd. Bydd unrhyw beth a ddywed Llafur nawr am gyfyngu Cytundebau Dim Oriau yn ystod ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol yn ffals.

"Fel yn achos y Rhyddfrydwyr Democrataidd yn newid eu meddyliau ar ffioedd myfyrwyr, mae twyll mewn gwleidyddiaeth yn beryglus am ei fod yn dryllio ffydd pobl mewn democratiaeth".

Dywedodd Branwen Cennard, ymgeisydd Etholiad Cyffredinol Plaid Cymru yn y Rhondda,"Collodd Llafur gyfle i gefnogi gofalwyr a rhoi iddynt sicrwydd cyflogaeth. Wrth fethu â chefnogi Plaid Cymru yn ein bwriad i roi i ofalwyr well telerau, pleidleisiodd Llafur gyda'r Torïaid i gadw gofalwyr ar Gytundebau Dim Oriau.

"Mae hyn yn anfaddeuol, yn arbennig wrth gofio taw hwn oedd y seithfed waith i Blaid Cymru ofyn am gefnogaeth y Blaid Lafur i gael gwared ar Gytundebau Dim Oriau, ac maen nhw wedi gwrthod bob tro.

"Rwy'n gobeithio y bydd pobl Rhondda Cynon Taf a thu hwnt yn cadw hyn mewn cof wrth benderfynu pwy sydd fwyaf tebygol o amddiffyn eu hawliau, amddiffyn eu cymunedau ac amddiffyn eu gwlad."

Os ydych yn cytuno â Leanne a Branwen ar gytundebau dim oriau, cliciwch ar y ddolen hon i gymryd rhan gyda Phlaid Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.