Dewch â Swyddfa’r Post Ystrad yn ôl, medd Leanne

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi annog busnesau yn Ystrad i ystyried cymryd masnachfraint Swyddfa’r Post yn Ystrad wedi i arian ddod ar gael.

Bu’r dref yn y Rhondda heb Swyddfa Bost ers dros ddwy flynedd. Bu’r cynghorwyr Plaid Cymru lleol Elyn Stephens a Larraine Jones wedi bod yn rhan o ymdrechion i annog busnesau lleol i gynnal gwasanaeth Swyddfa’r Post, ond yn ofer.

Yn dilyn gohebiaeth rhwng Swyddfa’r Post a swyddfa Leanne Wood AC, datgelwyd bellach fod Swyddfa’r Post wedi peri bod cyllid ar gael i ganiatáu i siop sy’n bodoli eisoes i ymgorffori Swyddfa’r Post.

Ychwanegodd llefarydd dros Swyddfa’r Post: “Yr ydym yn sylweddoli faint mae cwsmeriaid lleol yn colli peidio â chael Swyddfa’r Post yn lleol.  Hoffwn eich sicrhau ein bod yn ymroddedig o hyd i adfer gwasanaeth i Ystrad cyn gynted ag sy’n ymarferol bosib.”

Dywedodd Ms Wood: “Gobeithio y bydd cynnig cyllid newydd yn gwneud gwahaniaeth o ran perswadio busnes i ystyried cynnal Swyddfa’r Post i Ystrad.

“Mae’n chwith iawn ar ôl y gwasanaeth ers iddo ddiflannu ddwy flynedd yn ôl. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i bobl leol deithio ymhellach i gyrraedd gwasanaethau hanfodol ac nid yw hyn yn wastad yn bosib, yn enwedig i bensiynwyr.

“Yr oedd colli Swyddfa’r Post yn rhywbeth a godwyd yn Fforwm 50+ ddiweddar yn y Rhondda y cymerais ran ynddi. Byddai’n hwb enfawr i’r dref pe gellid adfer Swyddfa’r Post rywsut. Buaswn yn annog perchenogion unrhyw fusnes sydd â diddordeb yn y posibilrwydd hwn i gysylltu er mwyn gweld sut y gall Swyddfa’r Post helpu i wneud hyn ddigwydd.”

Am fwy o wybodaeth am yr help a ddarperir, e-bostiwch Stuart Taylor, rheolwr cysylltiadau allanol i Swyddfa’r Post, gan ddefnyddio’r cyfeiriad hwn: stuart.taylor@postoffice.co.uk


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.