“Anelwch yn Uchel, a Chredwch yn Eich Hunain!” Dywedodd Leanne Wrth Grŵp o Ferched y Rhondda.

porthcountyedit6.jpg

Aeth Leanne Wood i un o ysgolion uwchradd y Rhondda i siarad gyda nhw am hunan barch, hyder a phwysigrwydd uchelgais a phenderfyniad mewn bywyd. 

Galwodd Aelod Cynulliad y Rhondda heibio i Ysgol Gymunedol Porth i gynnal y sesiwn gyda’r merched yn dilyn gwahoddiad gan bennaeth y tô hŷn Lindsey Walters.

Siaradwyd am ddewisiadau gyrfa, iechyd meddwl, Brexit, pleidleisio’n 16 oed, a herio stereoteips rhyw.   

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Leanne: “Ces i amser wrth fy modd yn siarad gyda a gwrando ar y merched deallus yma o Ysgol Gymunedol Porth. Siaradon nhw’n ddeallus a gyda doethuneb y tu hwnt i’w hoedran. Mae’r dyfodol yn ddisglair iddyn nhw. Hoffwn ddiolch i’r athrawes, Lindsey Walters, am y gwahoddiad a’r croeso gwresog i’r ysgol." 

Ychwanegodd Leanne: “Roedd yn bleser cael rhannu fy mhrofiad i o chwalu’r hyn y mae pobl eraill yn disgwyl gan merch dosbarth gweithiol o’r Rhondda.

“Does dim ots beth eich cefndir, does yna ddim all eich rhwystro rhag dilyn eich breuddwyd, cyrraedd eich nòd mewn bywyd a llwyddo. 

“Dywedais wrth y merched i gofio mai gwaith caled a phenderfyniad sydd yn llwyddo, ond bod hynny gwerth yr ymdrech ar ddiwedd y dydd. Dw i’n edrych ymlaen at ymweld â’r ysgol eto yn y dyfodol i ddilyn hynt a helynt y merched yma.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.