“Anelwch yn Uchel” medd Leanne wrth Ferched Ysgol Lleol

Leanne_Ysgol_Gyfun_Cymer_visit.jpg

Galwodd AC y Rhondda Leanne Wood heibio i Ysgol Gyfun Cymer i sgwrsio am wleidyddiaeth, hyder ac uchelgais i ddosbarth o ferched.

Siaradodd arweinydd Plaid Cymru, sy’n dod o Benygraig, a merched o Flynyddoedd 7, 8 a 10 fel rhan o gyfres o sesiynau a gynhelir er mwyn meithrin hyder ymysg disgyblion.

Wedi sôn ychydig am ei chefndir a’i dyletswyddau beunyddiol fel gwleidydd, atebodd Ms Wood gwestiynau gan y disgyblion. Yr oedd y cwestiynau yn amrywio o bynciau megis Brexit, ffeministiaeth, yr hyn a’i symbylodd i fynd i wleidyddiaeth, pleidleisiau i rai 16 oed ac ymreolaeth i Gymru.

Wedyn, dywedodd Ms Wood: “Cefais argraff wych o amrywiaeth ac ansawdd y cwestiynau a holodd y disgyblion. Trawiadol hefyd oedd y brwdfrydedd a ddangosodd y disgyblion dros wleidyddiaeth.

“Byth ers i mi fynd i wleidyddiaeth yn llawn-amser, rwyf wedi gwneud ymweld ag ysgolion yn flaenoriaeth i mi. Fy neges i bob disgybl yw ymwneud â gwleidyddiaeth a pheidio â’i adael i eraill oherwydd mae’n llawer rhyw bwysig i hynny.

“Hyd yn oed petaech ond yn bwrw pleidlais cyn gynted ag y gallwch, cymerwch ran mewn gwleidyddiaeth oherwydd bod penderfyniadau tyngedfennol yn cael eu gwneud gan wleidyddion mewn meysydd pwysig fel addysg, iechyd a’r economi. Os bydd niferoedd helaeth o bobl ifanc yn penderfynu peidio â phleidleisio, yna fe fydd gymaint â hynny’n haws i’r pwerau sefydledig anwybyddu eu llais. Allwn ni ddim caniatáu hynny.

“Yr oedd yn wych hefyd dweud wrth y disgyblion nad oes rheswm yn y byd pam na allant fod ag uchelgais uchel ac na allant lwyddo yn yr ysgol ac ym mha bynnag yrfa y dymunant ddilyn yn eu bywydau wedi’r ysgol.

“Mewn rhai achosion, diffyg hyder yw’r unig beth sy’n dal pobl o’r cymoedd yn ôl. Fy neges i’r holl ddisgyblion heddiw oedd iddynt fod yn fwy hyderus a chredu ynoch eich hun os ydych am gyrraedd eich llawn botensial. Hoffwn ddiolch i’r ysgol a’r disgyblion am y gwahoddiad i siarad – fe wnes fwynhau yn  enfawr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.