AC Lleol yn Gwahodd Pobl Ifanc y Rhondda i Ddod Ymlaen a Llunio Dyfodol eu Cenedl.

TONY0023_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi annog pobl ifanc yn y Rhondda i gymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru arfaethedig er mwyn cael dweud eu dweud am y ffordd mae eu cenedl yn cael ei rhedeg.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn gobeithio y byddai cynifer ag sydd modd o bobl ifanc lleol yn ymwneud â’r corff newydd yn ogystal â chynnig eu hunain i’w hethol. Gofynnir i ysgolion uwchradd, colegau a mudiadau ieuenctid annog eu disgyblion a’u dygwyr i ddod ymlaen a dod yn rhan.

Wedi bod heb lais am lawer blwyddyn, fe gaiff pobl ifanc y cyfle i lunio polisi’r llywodraeth yng Nghymru wedi i’r Llywydd, Elin Jones o Blaid Cymru, wneud sefydlu senedd ieuenctid yn flaenoriaeth.

“Mae’n newyddion da fod Cymru o’r diwedd yn cael senedd ieuenctid ar ôl blynyddoedd o fod heb fforwm ieuenctid genedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru” meddai Ms Wood.

"Yn dilyn ymgynghori gyda thros 5,000 o bobl ifanc yng Nghymru, cylch gorchwyl y senedd ieuenctid yn y dyfodol fydd ymchwilio, trafod ac ymgyrchu Ar faterion fydd wedi eu dewis gan bobl ifanc yn ogystal â gwrando ar bobl ifanc a chynrychioli eu barn.

“Bydd hefyd yn ymwneud gydag Aelodau’r Cynulliad ac yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru yn gweithio.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Bydd 60 o Aelodau’r Senedd Ieuenctid, 40 wedi eu hethol trwy’r drefn cyntaf i’r felin o bob un etholaeth yng Nghymru, a 20 arall yn cael eu hethol gan sefydliadau sy’n bartneriaid er mwyn sicrhau amrywiaeth o ran cynrychiolaeth.

“Agorwyd y gofrestr i bleidleiswyr ar Fai 31, a bydd ymgeiswyr yn cael eu henwebu a’u hethol yn nes ymlaen eleni. Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud am ffurf y senedd ieuenctid ym mis Rhagfyr.

“Byddai’n wych pe gallem gael y gynrychiolaeth gryfaf bosib o’r Rhondda, felly rwy’n annog ysgolion a cholegau i ymwneud trwy fynd at wefan y senedd ieuenctid www.youthparliament.wales neu e-bostio  hello@youthparliament.wales am fwy o wybodaeth.

“Os oes unrhyw bobl ifanc yn y Rhondda eisiau gwybod mwy am weithredu mewn gwleidyddiaeth, fe hoffwn iddynt ddod i gysylltiad - e-bostiwch Leanne.wood@assembly.wales 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.