AC Lleol yn Gwahodd Pobl Ifanc y Rhondda i Ddod Ymlaen a Llunio Dyfodol eu Cenedl.

TONY0023_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi annog pobl ifanc yn y Rhondda i gymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru arfaethedig er mwyn cael dweud eu dweud am y ffordd mae eu cenedl yn cael ei rhedeg.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn gobeithio y byddai cynifer ag sydd modd o bobl ifanc lleol yn ymwneud â’r corff newydd yn ogystal â chynnig eu hunain i’w hethol. Gofynnir i ysgolion uwchradd, colegau a mudiadau ieuenctid annog eu disgyblion a’u dygwyr i ddod ymlaen a dod yn rhan.

Wedi bod heb lais am lawer blwyddyn, fe gaiff pobl ifanc y cyfle i lunio polisi’r llywodraeth yng Nghymru wedi i’r Llywydd, Elin Jones o Blaid Cymru, wneud sefydlu senedd ieuenctid yn flaenoriaeth.

“Mae’n newyddion da fod Cymru o’r diwedd yn cael senedd ieuenctid ar ôl blynyddoedd o fod heb fforwm ieuenctid genedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru” meddai Ms Wood.

"Yn dilyn ymgynghori gyda thros 5,000 o bobl ifanc yng Nghymru, cylch gorchwyl y senedd ieuenctid yn y dyfodol fydd ymchwilio, trafod ac ymgyrchu Ar faterion fydd wedi eu dewis gan bobl ifanc yn ogystal â gwrando ar bobl ifanc a chynrychioli eu barn.

“Bydd hefyd yn ymwneud gydag Aelodau’r Cynulliad ac yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru yn gweithio.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Bydd 60 o Aelodau’r Senedd Ieuenctid, 40 wedi eu hethol trwy’r drefn cyntaf i’r felin o bob un etholaeth yng Nghymru, a 20 arall yn cael eu hethol gan sefydliadau sy’n bartneriaid er mwyn sicrhau amrywiaeth o ran cynrychiolaeth.

“Agorwyd y gofrestr i bleidleiswyr ar Fai 31, a bydd ymgeiswyr yn cael eu henwebu a’u hethol yn nes ymlaen eleni. Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud am ffurf y senedd ieuenctid ym mis Rhagfyr.

“Byddai’n wych pe gallem gael y gynrychiolaeth gryfaf bosib o’r Rhondda, felly rwy’n annog ysgolion a cholegau i ymwneud trwy fynd at wefan y senedd ieuenctid www.youthparliament.wales neu e-bostio  [email protected] am fwy o wybodaeth.

“Os oes unrhyw bobl ifanc yn y Rhondda eisiau gwybod mwy am weithredu mewn gwleidyddiaeth, fe hoffwn iddynt ddod i gysylltiad - e-bostiwch [email protected] 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.