Arweinydd Plaid Cymru'n Ymgyrchu i Gadw HSBC yn y Rhondda

HSBC_petition_presentation_final.jpg

Cyflwynodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ddeiseb i gangen o fanc yn y Rhondda sydd i fod i gau ddiwedd y mis.

Casglodd cangen leol Plaid Cymru yr enwau mewn ymateb i gyhoeddiad HSBC y bydden nhw'n cau cangen Treorci. O gofio penderfyniad HSBC i gau cangen y Porth, golyga hyn y bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i fancio. Cyflwynwyd y ddeiseb, oedd yn cynnwys 1700 enw, gyda chynghorwyr lleol Plaid Cymru, Cennard Davies ac Emyr Webster.

Yn ogystal å helpu i gasglu'r enwau, mae Ms Wood, sy'n byw yn y Rhondda, wedi ysgrifennu at weithredwyr HSBC yn galw arnynt i wrthdroi eu penderfyniad.

Dywedodd. 'Mae nifer yr enwau ar ddeiseb Plaid Cymru yn arwydd o nerth y gwrthwynebiad i benderfyniad HSBC. Bu cwsmeriaid yn y Rhondda'n deyrngar iawn i HSBC wrth i'r banc  bydeang wynebu anawsterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hon yn ffordd wael i ad-dalu'r teyrngarwch hwnnw.

"Maen bosib bod y rheiny a wnaeth y penderfyniad ar ran HSBC wedi edrych ar y pellter rhwng Treorci a Phontypridd ar y map a dod i'r casgliad nad oedd yn daith bell, ond heb wybodaeth leol does dim modd amgyffred pa mor araf y gall y siwrnai honno fod.

"Nid yw'r heolydd yn dda ac mae rhai tagfeydd ar ar y ffordd, gyda Sgwår y Stag yn enghraifft nodedig. Yn ogystal, nid yw cyfleusterau teithio cyhoeddus rhwng rhai o gymunedau blaenau'r Rhondda a Phontypridd yn dda. Mae hyn yn broblem  i unrhyw un heb gar ac i rai cwsmeriaid hŷn sy'n teimlo'n anabl i ymgymryd â thaith fws neu drên i Bontypridd i fancio."

Ychwanegodd Ms Wood, "Rwyf wedi siarad â llawer o bobl yn y Rhodda yn ystod ymgyrch y Cynulliad. Mae teimlad cyffredinol bod ei cymunedau wedi colli gormod, rhwng bod y Cyngor wedi cau llyfrgelloedd a chanolfannau dydd, Llywodraeth Cymru wedi caniatau symud gwasanaethau o'n hysbytai, a cholli gwasanaethau hanfodol fel HSBC.

"Mae angen newid ar y Rhondda. Dyw'r status quo ddim yn ateb y galw o gwbl. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn - does dim yn anochel i'r Rhondda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.