Arweinydd Plaid Cymru'n Ymgyrchu i Gadw HSBC yn y Rhondda

HSBC_petition_presentation_final.jpg

Cyflwynodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ddeiseb i gangen o fanc yn y Rhondda sydd i fod i gau ddiwedd y mis.

Casglodd cangen leol Plaid Cymru yr enwau mewn ymateb i gyhoeddiad HSBC y bydden nhw'n cau cangen Treorci. O gofio penderfyniad HSBC i gau cangen y Porth, golyga hyn y bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i fancio. Cyflwynwyd y ddeiseb, oedd yn cynnwys 1700 enw, gyda chynghorwyr lleol Plaid Cymru, Cennard Davies ac Emyr Webster.

Yn ogystal å helpu i gasglu'r enwau, mae Ms Wood, sy'n byw yn y Rhondda, wedi ysgrifennu at weithredwyr HSBC yn galw arnynt i wrthdroi eu penderfyniad.

Dywedodd. 'Mae nifer yr enwau ar ddeiseb Plaid Cymru yn arwydd o nerth y gwrthwynebiad i benderfyniad HSBC. Bu cwsmeriaid yn y Rhondda'n deyrngar iawn i HSBC wrth i'r banc  bydeang wynebu anawsterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae hon yn ffordd wael i ad-dalu'r teyrngarwch hwnnw.

"Maen bosib bod y rheiny a wnaeth y penderfyniad ar ran HSBC wedi edrych ar y pellter rhwng Treorci a Phontypridd ar y map a dod i'r casgliad nad oedd yn daith bell, ond heb wybodaeth leol does dim modd amgyffred pa mor araf y gall y siwrnai honno fod.

"Nid yw'r heolydd yn dda ac mae rhai tagfeydd ar ar y ffordd, gyda Sgwår y Stag yn enghraifft nodedig. Yn ogystal, nid yw cyfleusterau teithio cyhoeddus rhwng rhai o gymunedau blaenau'r Rhondda a Phontypridd yn dda. Mae hyn yn broblem  i unrhyw un heb gar ac i rai cwsmeriaid hŷn sy'n teimlo'n anabl i ymgymryd â thaith fws neu drên i Bontypridd i fancio."

Ychwanegodd Ms Wood, "Rwyf wedi siarad â llawer o bobl yn y Rhodda yn ystod ymgyrch y Cynulliad. Mae teimlad cyffredinol bod ei cymunedau wedi colli gormod, rhwng bod y Cyngor wedi cau llyfrgelloedd a chanolfannau dydd, Llywodraeth Cymru wedi caniatau symud gwasanaethau o'n hysbytai, a cholli gwasanaethau hanfodol fel HSBC.

"Mae angen newid ar y Rhondda. Dyw'r status quo ddim yn ateb y galw o gwbl. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn - does dim yn anochel i'r Rhondda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.