Wedi diweddaru: Llywodraeth Llafur yn "bradychu Cymru" drwy ildio i’r Ceidwadwyr ar y Mesur Ymadael

edit3.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan beirniadaeth chwyrn o Lywodraeth Llafur Cymru am "ildio" ar Fesur Ymadael yr UE, gan gyhuddo gweinidogion Llafur o "fradychu Cymru."

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cadarnhau y bydd yn gwynebu'r Mesur Ymadael ar y sail y bydd Llywodraeth Prydain yn cyfyngu gallu'r senedd-dai datganoledig i ddeddfu mewn meysydd datganoledig am hyd at bum mlynedd.
 
Serch hyn, ar ol dod dan bwysau, cadarnhaodd Ysgrifennydd Cabinet Llafur dros Faterion Allanol, Mark Drakeford, fod Llywodraeth Cymru wedi taro bargen gyda Llywodraeth Geidwadol y DG yn San Steffan.
 
Wrth ymateb, dywedodd Leanne Wood:
 
"Drwy ildio i San Steffan ar Fesur Ymadael yr UE, mae'r Llywodraeth Lafur yn bradychu Cymru.
 
"Dyma enghraifft glir o San Steffan yn cipio pwerau ac yn tanseilio ewyllys pobl Cymru sydd wedi pleidleisio o blaid mwy o bwerau mewn dau refferendwm.
 
"Drwy daro bargen gyda'r Ceidwadwyr yn Llywodraeth Prydain, mae gweinidogion Llafur Cymru wedi'n hatgoffa unwaith eto o gred Llafur fod San Steffan yn uwchraddol i Gymru.
 
"Tra bod Llafur yn ildio, bydd Plaid Cymru yn parhau i herio San Steffan wrth iddynt geisio cipio'r pwerau hyn, a gwarchod democratiaeth Cymru pob cam o'r ffordd."
"Nawr ein bod ni wedi gweld newidiadau Llywodraeth y DG i Fesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd, does dim dwywaith mai ymdrech i gipio grym sydd yma.

"O dan y Mesur diwygiedig, bydd caniatâd, diffyg caniatâd, neu wrthod caniatâd bob amser yn golygu caniatâd i Lywodraeth y DU ddeddfu yng Nghymru mewn meysydd datganoledig.

"Roedd Plaid Cymru yn iawn i beidio â ymddiried yn y Torïaid. Roedd hi'n hynod o naïf o Lywodraeth Llafur Cymru i gredu y byddent yn cyrraedd bargen oedd yn parchu democratiaeth Cymru.

"Nawr fod y gwirionedd yn glir i bawb, bydd Plaid Cymru'n gwneud popeth o fewn ein gallu i wrthdroi y brad hon i bobl Cymru."

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.