Leanne: Pam Plaid?

DoorstepsupporterFerndale.jpg 

Er gwaethaf goruchafiaeth draddodiadol y Blaid Lafur yn y cymoedd, doedd ymuno â nhw erioed yn ddewis i Leanne Wood.

Mae Leanne yn esbonio sut y daeth o hyd i gartref ym Mhlaid Cymru a chael cyfle i ddatgan ei barn a dylanwadu ar bolisi a chyfeiriad politicaidd.

Dywedodd Leanne, "Byddai wedi bod yn llawer haws i ymuno â'r Blaid Lafur oedd yn llywodraethu yn y cymoedd. Dyna oedd barn fy nhad. Yn aml, yn y dyddiau cynnar. gofynnai imi pam oeddwn i'n gwastraffu fy amser gyda phlaid fach fel Plaid Cymru. Dywedais i wrtho ei fod yn anghywir. Mae'n derbyn hynny nawr.

"Yn y Rhondda hen ddynion yn bennaf oedd yn gwleidydda. Er yn aelodau 'r Blaid Lafur, roedd ganddynt syniadau asgell dde am bethau fel ffeminyddiaeth a homoffobia, hyd yn oed hiliaeth. Doedd rhai o'r daliadau a fynegwyd gan rai cynrychiolwyr Llafur ddim yn cytuno o gwbl â'm daliadau a'm gwerthoedd i, ac felly doedd ymuno â nhw erioed yn bosibilrwydd.

"Roedd Plaid Cymru yn fwy ifanc ei hagwedd ac yn fwy agored i wrando ar bobl fel fi, gwraig ifanc o gefndir dosbarth gweithiol yn y cymoedd

"Ces i ddigon o gyfle i ddatgan fy marn ym Mhlaid Cymru o'r cychwyn cyntaf ac rwy'n dal yn ddiolchgar iawn am hynny. Roedd yn help i fagu hyder - rhywbeth allweddol i blant o gefndir dosbarth gweithiol. Ymunais â Phlaid Cymru yn 1991 pan oeddwn yn 20 a dw i heb ddifaru. Cymerais y cam iawn ac rwy'n teimlo'n gyfforddus iawn yno."

Mae Leanne yn derbyn nad oes cyfatebiaeth 100% rhwng unigolion a phlaid wleidyddol. "Mae pleidiau'n gymysgedd o wahanol bobl a gwahanol syniadau ond does dim ym mholisïau Plaid Cymru na allaf ei dderbyn.

"Cyfrannais at lunio llawer o bolisïau'r blaid dros y blynyddoedd. Ces gyfle i gynrychioli fy nghangen a'm hetholaeth yn y gynhadledd lle y gallwn ddadlau a'u cael i dderbyn polisïau a ddrafftiwyd gen i a'm cydweithwyr. Mae'r posibilrwydd o gael y llywodraeth i weithredu'r polisïau hynny yn rhoi ichi deimlad da. Mae'n gymhelliant gwych."

Mae Leanne yn gwrthod y syniad y gallai hi fod wedi bod yn Weinidog erbyn hyn pe bai hi wedi ymuno âr Blaid Lafur.

"I mi, nid sedd yn y Cabinet, neu gar â chauffeur neu gyflog gweinidog sy'n bwysig. Rwyf am weld Plaid Cymru mewn llywodraeth er mwyn inni allu gweithredu ein rhaglen a chreu gwell gwlad i bawb sy'n byw yma, nid er mwyn bod yn Weinidog.

Siom i mi yw bod Plaid Cymru heb gael y cyfle ers datganoli i ffurfio ei llywodaeth ei hun a gobeithiaf y gallwn wneud rhywbeth ynghylch hynny ym mis Mai.

Os ydych yn gallu i gefnogi ymgyrch Leanne yn Aelod nesaf y Cynulliad dros y Rhondda, cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.