Prif Weindiog yn Cytuno Edrych ar Gynnig Plaid i Ddatganoli Rheolaeth Dros Les

TONY0023_small.jpg

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cytuno i ‘edrych i mewn’ i ddatganoli gweinyddu lles mewn buddugoliaeth nodedig i’r cynnig gan Blaid Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi galw ers amser am ddatganoli gweinyddu lles i liniaru effeithiau Credyd Cynhwysol.

Ymateb yr oedd y Prif Weinidog i gwestiwn gan y meinciwr cefn Llafur John Griffiths AC a ofynnodd a fyddai’r Prif Weinidog yn ystyried datganoli gweinyddu lles er mwyn lliniaru canlyniadau Credyd Cynhwysol.

Atebodd y Prif Weinidog y dylai Llywodraeth Cymru “ymchwilio i ddatganoli gweinyddu” a bod yr “achos wedi ei wneud dros ymchwilio.”

Ar waethaf galwadau gan ACau Plaid Cymru, yr oedd Llywodraeth Cymru cyn hyn wedi gwrthwynebu datganoli gweinyddu lles.

Wrth ymateb i sylwadau’r Prif Weinidog, galwodd gweinidog cabinet cysgodol Plaid Cymru dros gydraddoldeb, Leanne Wood AC hyn yn fuddugoliaeth.

“Mae Plaid Cymru wedi galw’n gyson am ddatganoli gweinyddu lles ac o’r diwedd, mae’r Prif Weinidog heddiw wedi cytuno i ystyried datganoli rheolaeth dros y modd mae budd-daliadau a lles yn cael eu trin fel y gallwn gael system fwy trugarog ac amddiffyn dinasyddion Cymru rhag effeithiau gwaethaf polisïau creulon San Steffan.

“Mae traean plant Cymru yn byw mewn tlodi, miloedd yn dibynnu ar fanciau bwyd i gael pryd go-iawn. All yr un Llywodraeth honni bod o ddifrif am fynd i’r afael â gwarth ein tlodi onid ydynt am ddal awenau’r newid sy’n effeithio arno.

 “Galwaf ar Lywodraeth Cymru i gadw at eu gair a chymryd y cyfrifoldeb dros ddinasyddion y wlad hon.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.