Leanne yn Dosbarthu Dŵr i’r Rhai a Adawyd Hebddo wedi’r Storm Eira

Leanne_Water_shortage_pic.jpg

Helpodd AC y Rhondda Leanne Wood i gael dŵr potel i bobl oedd wedi eu hynysu yn dilyn yr eira trwm.

Yr oedd arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig yn dosbarthu poteli dwy litr o ddŵr a brynodd ei hun i bobl yng Nghlydach, Tonypandy a’i chartref genedigol trwy’r prynhawn a gyda’r nos ar ddydd Llun cyn i’r cyflenwad gael ei adfer o’r diwedd.

Gadwyd cannoedd o bobl heb ddŵr wedi i’r eira trwm a’r tymheredd oedd dan y rhewbwynt yr wythnos ddiwethaf. Tra bu Dŵr Cymru yn gweithio i adfer y cyflenwad, nid oedd y dŵr potel a ddosbarthwyd ganddynt mewn pwyntiau casglu canolog wedi cyrraedd pawb mewn angen.

Wedi cael llwyth o negeseuon gan etholwyr heb ddŵr, penderfynodd Ms Wood gymryd materion i’w dwylo ei hun.

Dywedodd: “Daeth yn amlwg yn ystod dydd Sul fod pobl wedi bod heb ddŵr yn ardal Clydach. Rhennais beth gwybodaeth gan Dŵr Cymru ar fy nhudalen Facebook ac yr oedd pobl yn dweud nad oedd dŵr ar gael mewn nifer cynyddol o lefydd fel y Cymmer, Trebanog, Penygraig a rhannau o Donypandy.

“O’m swyddfa, rydym wedi bod yn ceisio cydgordio cyflenwadau i bobl nad ydynt wedi gallu cael unrhyw ddŵr gan Dŵr Cymru. Cefais fy llethu gan yr ymateb gan bobl oedd yn ceisio helpu i ddosbarthu dŵr a chan bobl oedd angen dŵr.

“Prynais gynifer o boteli dwy litr o ddŵr ag y gallais, ac yr oedd yn rhaid i ni fynd allan o’r Rhondda i Bontypridd a chael cymaint ag oedd modd. Roedd y cyfan wedi mynd erbyn nos Lun. Nid dim ond fi oedd yn dosbarthu dŵr – roedd pobl eraill yn rhan o’r peth hefyd. Mae’n dangos sut y mae pobl y Rhondda yn gwneud eu gorau i helpu pobl eraill pan ddaw i’r pen.

“Rwy’n ddiolchgar i bob copa walltog fu’n helpu.” 

Ychwanegodd Ms Wood: “Hoffwn ddiolch hefyd i Dŵr Cymru am weithio rownd y cloc i adfer y cyflenwadau mor fuan ag oedd modd.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.