Arweinydd Plaid Cymru yn Ail-Ddatgan ei Chefnogaeth i Ymgyrch Pensiynau Menywod

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog menywod sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder pensiynau “byth i roi’r gorau” i frwydro dros degwch.

Yr oedd AC y Rhondda wedi mynychu rali a gynhaliwyd yn y brifddinas a drefnwyd gan ‘Fenywod yn erbyn Anghydraddoldeb Pensiynau’r Wladwriaeth’ (WASPI).

Lansiwyd ymgyrch WASPI wedi i’r llywodraeth glymblaid yn San Steffan yn 2011 ddwyn ymlaen gynlluniau i wneud pensiwn y wladwriaeth yn gyfartal rhwng dynion a  menywod. Effeithiodd hyn ar tua 2.6 miliwn o fenywod. Yn benodol, amcangyfrifwyd bod 300,000 o fenywod, a aned rhwng Rhagfyr 1953 a Hydref 1954 ac oedd yn nesáu at eu hoed pensiwn y wladwriaeth, wedi gorfod aros blwyddyn a hanner arall.

Wedi’r rali o gwmpas cerflun Aneurin Bevan yng  nghanol Caerdydd, dywedodd Ms Wood: “Mae’n siŵr fod y gwahanol weinidogion pensiynau sydd wedi delio gyda’r ymgyrch hon oll wedi gobeithio y buasai’r menywod yn diflannu’n dawel wedi iddynt gau’r drws yn glep yn eu hwynebau. Fe wnaethant gamgymeriad pan wnaethant wfftio menywod mor gryf a phenderfynol.

“Ni wnaeth yr un gweinidog pensiwn yn San Steffan sylweddoli gwir fesur eu pendantrwydd, eu hundod gyda’u gilydd a’u penderfyniad i fynnu cyfiawnder. Dylai ymgyrchwyr WASPI oll ymfalchïo yn y ffordd y maent wedi cynnal yr ymgyrch hon: gydag urddas ac yn ddiwyro fel y dur.

“Bu’n anrhydedd i Blaid Cymru eu cefnogi, ac fe wnawn barhau i’w cefnogi nes eu bod oll wedi cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt. Mae’r gefnogaeth hon gan Blaid Cymru yn ymestyn o bob lefel yn y blaid: ar lefel llywodraeth leol, y Cynulliad ac yn San Steffan lle mae ein tîm o ASau a’u staff yn ymladd ar eu rhan. 

“Ar ddiwrnod pan fyddwn yn dod at ein gilydd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac mewn blwyddyn pan fyddwn yn dathlu canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod am y tro cyntaf yn y DG, mae lleisio ein barn yn glir ac yn groyw yr un mor bwysig yn awr.

Fy neges i i ymgyrchwyr WASPI yw: “Daliwch ati, peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.