Arweinydd Plaid Cymru yn Ail-Ddatgan ei Chefnogaeth i Ymgyrch Pensiynau Menywod

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog menywod sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder pensiynau “byth i roi’r gorau” i frwydro dros degwch.

Yr oedd AC y Rhondda wedi mynychu rali a gynhaliwyd yn y brifddinas a drefnwyd gan ‘Fenywod yn erbyn Anghydraddoldeb Pensiynau’r Wladwriaeth’ (WASPI).

Lansiwyd ymgyrch WASPI wedi i’r llywodraeth glymblaid yn San Steffan yn 2011 ddwyn ymlaen gynlluniau i wneud pensiwn y wladwriaeth yn gyfartal rhwng dynion a  menywod. Effeithiodd hyn ar tua 2.6 miliwn o fenywod. Yn benodol, amcangyfrifwyd bod 300,000 o fenywod, a aned rhwng Rhagfyr 1953 a Hydref 1954 ac oedd yn nesáu at eu hoed pensiwn y wladwriaeth, wedi gorfod aros blwyddyn a hanner arall.

Wedi’r rali o gwmpas cerflun Aneurin Bevan yng  nghanol Caerdydd, dywedodd Ms Wood: “Mae’n siŵr fod y gwahanol weinidogion pensiynau sydd wedi delio gyda’r ymgyrch hon oll wedi gobeithio y buasai’r menywod yn diflannu’n dawel wedi iddynt gau’r drws yn glep yn eu hwynebau. Fe wnaethant gamgymeriad pan wnaethant wfftio menywod mor gryf a phenderfynol.

“Ni wnaeth yr un gweinidog pensiwn yn San Steffan sylweddoli gwir fesur eu pendantrwydd, eu hundod gyda’u gilydd a’u penderfyniad i fynnu cyfiawnder. Dylai ymgyrchwyr WASPI oll ymfalchïo yn y ffordd y maent wedi cynnal yr ymgyrch hon: gydag urddas ac yn ddiwyro fel y dur.

“Bu’n anrhydedd i Blaid Cymru eu cefnogi, ac fe wnawn barhau i’w cefnogi nes eu bod oll wedi cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt. Mae’r gefnogaeth hon gan Blaid Cymru yn ymestyn o bob lefel yn y blaid: ar lefel llywodraeth leol, y Cynulliad ac yn San Steffan lle mae ein tîm o ASau a’u staff yn ymladd ar eu rhan. 

“Ar ddiwrnod pan fyddwn yn dod at ein gilydd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac mewn blwyddyn pan fyddwn yn dathlu canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod am y tro cyntaf yn y DG, mae lleisio ein barn yn glir ac yn groyw yr un mor bwysig yn awr.

Fy neges i i ymgyrchwyr WASPI yw: “Daliwch ati, peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.