Plaid Cymru yn ymuno mewn diwrnod o weithredu i gefnogi’r 139,000 o fenywod o Gymru sydd wedi dioddef oedi yn eu taliadau pensiwn

 Maerdy_Miners_Pensions_pic.jpg

Ar Ddiwrnod Gweithredu Cenedlaethol WASPI yn Lleol, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi addo cefnogaeth ei phlaid i’r ymgyrch ac wedi beirniadu’r Ceidwadwyr am oedi taliadau gwerth miloedd o bunnoedd ym mhensiwn y wladwriaeth i 139,000 o fenywod yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood fod y menywod hyn wedi eu hamddifadu o’r ymddeoliad y buont yn cynllunio amdano.

Dywedodd y byddai Plaid Cymru yn brwydro i unioni’r anghyfiawnder a wnaed i fenywod a aned yn y 1950au ac y mae’r newidiadau i gyfraith Pensiwn y Wladwriaeth yn effeithio arnynt.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Pan wnaethant newid oedran pensiwn y wladwriaeth yn ddirybudd, yr hyn wnaeth y blaid Geidwadol greulon mewn gwirionedd oedd dwyn oddi ar y menywod hyn yr ymddeoliad y buont yn cynllunio ar ei gyfer.

“Ledled Cymru, oedwyd oedran pensiwn y wladwriaeth i ryw 139,000 o fenywod – ddwywaith mewn rhai achosion, a hyd at chwe blynedd i gyd – heb rybudd digonol, heb roi digon o amser iddynt baratoi’n iawn ar gyfer eu dyddiad ymddeoliad hwyrach.

“Mae’r menywod hyn yn haeddu’r pensiwn y buont yn cynilo ac yn cynllunio ar ei gyfer, a bydd Plaid Cymru yn brwydro am gyfiawnder iddynt.

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi egwyddor cael oedran pensiwn cyfartal. Ond wnaiff Plaid Cymru ddim cefnogi unrhyw gynnydd yn yr oedran ymddeol ar gyfer pensiwn y wladwriaeth nes ein bod yn siŵr fod y system yn deg i bobl hŷn o bob cefndir.

“Mae’r menywod y tu ôl i ymgyrch WASPI yn haeddu canmoliaeth am eu gwaith caled yn brwydro dros gyfiawnder iddynt hey a’u cymdeithion. Bydd Plaid Cymru yn parhau i bwyso ar y llywodraeth i unioni’r cam hwn a gwrthdroi eu polisi creulon.”

Dywedodd Branwen Cennard, ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda: "Mae miloedd o ferched yng Nghymru wedi eu heffeithio gan y newidiadau annheg i'w pensiynau a gyflwynwyd gan y Torïaid.

“Bu'r merched hyn yn cynilo'n ffyddiog ar gyfer eu hymddeoliad, ond drylliwyd eu gobeithion wrth i lywodraeth San Steffan eu gadael ar y clwt gyda chanlyniadau trychinebus.

"Mae llawer o ferched yn wynebu ymddeoliad o dlodi yn hytrach na'r un cyfforddus a gynlluniwyd ganddynt. Bydd rhai hyd yn oed yn wynebu colli eu cartrefi. Dyw hynny ddim yn iawn.

"Ers tro nawr, mae Plaid Cymru wedi sefyll yn gadarn gydag ymgyrch WASPI. Dydyn ni ddim yn gofyn am gardod, dim ond ychydig o 'chwarae teg'' Mae'n bryd i San Steffan weithredu'n gyfiawn."

Os ydych yn cytuno â Phlaid Cymru beth am ein helpu gyda'r ymgyrch etholiadol? Cliciwch yma am ragor o fanylion. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.