'Gwnewch Gymru yn Fecca i seiclo' - Leanne

Leanne seiclo

Dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood y dylai gwaddol buddugoliaeth Geraint Thomas yn y Tour de France atseinio ledled Cymru gyfan.

Mewn ymateb i rai adroddiadau newyddion sy’n dweud mai gwaddol addas i’r fuddugoliaeth hanesyddol fyddai gwella llwybrau beicio yng Nghaerdydd – lle ganed Thomas – dywedodd arweinydd Plaid Cymru y dylid teimlo’r budd trwy Gymru benbaladr.

Mae Thomas, a enillodd wobr enwocaf seiclo ym Mharis dros y Sul, yn aml yn defnyddio llethrau serth mynyddoedd y Bwlch a’r Rhigos gyda’i gyd-Gymro a’i gydymaith yn hîm Sky Luke Rowe i baratoi ar gyfer digwyddiadau seiclo mawr o bwys.

“Mae buddugoliaeth ryfeddol Geraint yn y tour wedi’i ddathlu ledled Cymru,” meddai Ms Wood. “Mae’n llwyddiant fydd yn ysbrydoli pobl o bob oed i fynd ar feic a dod yn ffit.

“Cychwynnodd y fuddugoliaeth hon yn y  Tour ddegawdau’n ôl pan aeth bachgen ifanc i’w glwb beicio lleol yng Nghaerdydd gyda llawer o frwdfrydedd a phenderfyniad a chael ei hyfforddi a’i annog gan wirfoddolwyr ymroddedig. Bydd gan lawer o blant ifanc yn awr yr un brwdfrydedd a’r penderfyniad wedi gweld Thomas yn ennill. Mae gan glybiau fel Bike Doctor yn y Rhondda ran bwysig i’w chwarae o ran parhau i feithrin beicwyr ifanc.

“Ym mater creu gwaddol o seilwaith beicio, mae angen i Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol ganoli eu sylw ar wella amodau i feicwyr, ac nid yn unig yn y brifddinas. Bydd yr holl frwdfrydedd cychwynnol hwn yn diflannu os bydd pobl yn teimlo nad yw’n ddiogel iddynt deithio o gwmpas ar eu beics.  

“Er enghraifft, yn y Rhondda does gennym ni ddim llwybr beicio i’r rhan fwyaf o’r Fawr. Nid yw mentro ar eich beic ar rai o’r ffyrdd cul, llawn traffig sy’n mynd i’r gogledd a’r de o’r cwm hwnnw yn rhywbeth i’r gwangalon. Fe allwn wneud mwy, ac fe allwn, os yw Cymru am gyrraedd ei photensial fel cyrchfan feicio; nid dim ond i bobl Cymru ond i dwristiaid beicio o bedwar ban byd.

“Fy mwriad i yw dwyn ynghyd y gwahanol grwpiau yn y Rhondda yn y gobaith o greu rhwydwaith feicio integredig sy’n darparu ar gyfer pob math o seiclo, felly gwyliwch am y newyddion diweddaraf.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae Cymru wedi ei gosod yn bendant ar y map yn y byd seiclo wedi’r Tour de France. Roedd gweld cymaint o faneri Cymru yn chwifio ar y terfyn yn y Champs-Élysées yn olygfa fythgofiadwy.

“Byddai’n wych nawr pe gallem ddod ag un o gyfnodau’r Tour de France i Gymru. Dyma rywbeth y cynigiodd Plaid Cymru yn ein maniffestos etholiad yn 2015 a 2016. Mater i Lywodraeth Cymru yn awr yw peri i hyn ddigwydd os ydynt yn rhannu’r uchelgais dros y genedl sydd gennym ni ym Mhlaid Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.