Rhwydwaith Cymunedol i Helpu Pobl yn Ystod Lledaenu’r Firws yn Cofrestru Cannoedd o Wirfoddolwyr yn Ystod yr Ychydig Ddyddiau Cyntaf

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi sefydlu rhwydwaith cymunedol i edrych ar ôl pobl tra bod clefyd Coronafirws ar gerdded.

Sefydlodd Leanne Wood AC y grŵp yn dilyn ymateb cadarnhaol ar y cyfryngau cymdeithasol i’r syniad o sefydlu grŵp i ofalu am bobl oedrannus, unig a bregus yn ystod argyfwng Covid-19. Dros y penwythnos, cofrestrodd dros 2,500 o bobl gyda thudalen unswydd Facebook a gwirfoddolodd cannoedd o bobl i edrych ar ôl pobl mewn angen yn eu cymuned.

Dywedodd Leanne y bu’r ymateb yn “rhyfeddol” ac yn “gadarnhad pendant o ysbryd cymunedol y Rhondda.”

“Mae llawer o bobl yn poeni am y dyfodol o ran y clefyd Coronafirws,” meddai Leanne. “Mae pryder mawr ynghylch yr effaith a gaiff ar ein cymunedau. Yr oedd y syniad o sefydlu rhwydwaith yn ymateb cadarnhaol i’r ymdeimlad o ofid ymhlith llawer.

“Gwyddom yr effaith a gafodd y firws mewn gwledydd fel China a’r Eidal. Gwyddom hefyd fod ein gwasanaethau cyhoeddus wedi eu torri ac nad oes llawer o allu dros ben; poeni yr wyf i nad oes ganddynt mo’r arfogaeth i ymdopi â’r argyfwng a allai godi.

“Peth synhwyrol yn fy marn i oedd harneisio’r ysbryd cymunedol a welsom yn y Rhondda yn ddiweddar yn sgil y llifogydd i gau rhai o’r bylchau. Yr ydym yn gwybod fod cymdogion ac aelodau’r teulu eisoes yn cadw golwg ar bobl, ond nid pawb sy’n gallu manteisio ar hyn, felly mae’n beth call i ni drefnu pethau yn awr.”

Ychwanegodd Leanne: “Bu’r ymateb yn rhyfeddol. Mae cymaint o bobl wedi dod ymlaen. Mae’n gadarnhad pendant arall o ysbryd cymunedol y Rhondda.

“Rydym yn gweld y gorau o bobl yn ein cymunedau pan fo pethau’n anodd. Rydym yn gweld yr un ymrwymiad a theimlad dyngarol hwnnw i’r clefyd Coronafirws. Mae’n gwneud i rywun deimlo’n wylaidd ac yn galonogol ar yr un pryd.”

Petai unrhyw un am gofrestru i fod yn wirfoddolwr, gallant glicio ar y ddolen hon i dudalen gwe Leanne. Gellir cyrchu’r dudalen Facebook trwy’r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.