Swyddi Sydd Arnom ni eu Hangen, medd Leanne Wrth Lywodraeth Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am fethu â darparu unrhyw gynlluniau creu swyddi ar gyfer y Rhondda.

Yn ystod dadl lawn oedd yn ymdrin â chynnydd Tasglu’r Cymoedd, dywedodd AC y Rhondda sy’n byw ym Mhenygraig ei bod yn annerbyniol fod rhai o’r ardaloedd gyda’r lefelau uchaf o amddifadedd yn hen ardaloedd glofaol Cymru yn parhau i gael eu hesgeuluso.

Gwrthododd hefyd unrhyw syniad y byddai ffordd liniaru arfaethedig yr M4 fydd yn costio biliynau o bunnoedd yn helpu i adfywio’r cymoedd.

Yn ystod ei haraith, dywedodd Ms Wood: “Mae’r cynlluniau presennol sy’n cael eu crybwyll yng nghyswllt y tasglu hwn yn gynlluniau sydd eisoes ar y gweill gennych.

“Mae’r parc moduron yng Nglyn Ebwy yn newydd, ond mae fel petai wedi’i greu yn unig oherwydd i Gylchffordd Cymru gael ei gwrthod. Wrth gwrs, bydd Plaid Cymru yn croesawu hynny, ond a oes ateb cyffelyb i fannau eraill yn y cymoedd?

“Beth yw’r prosiect mawr i’r Rhondda, er enghraifft? Mae cyfraddau cyflogaeth y Rhondda yn debyg i Flaenau Gwent, ond o ystyried Rhondda Cynon Taf yn ei gyfanrwydd, mae’r cymunedau mwyaf ffyniannus yn y de yn cuddio’r tlodi sy’n bodoli yn f’etholaeth.

“A ydych yn siarad gyda chyflogwyr mawr yng Nghaerdydd a mannau eraill i weld a fuasent yn ystyried trefi mwy y cymoedd y tro nesaf y byddant yn ehangu? Sylwaf fod sôn am ffordd liniaru’r M4.

“A fyddai modd i chi ddweud sut y bydd yr M4 Newydd, yn enwedig y llwybr Du yr ydych chi’n ffafrio, mewn gwirionedd yn helpu’r cymoedd? Comisiynodd Sefydliad Ymchwil Llefydd Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd adroddiad oedd yn dweud mai “ychydig iawn” fyddai’r M4 Newydd yn ei gynnig i’r cymoedd.

“Ac yr oedd yr adroddiad hwnnw yn canolbwyntio ar y cymoedd agosaf at Gasnewydd.”
Ychwanegodd: “Weinidog, ni fydd Plaid Cymru yn derbyn sefyllfa lle mae mentrau Llywodraeth Cymru sydd eisoes yn bodoli, fel yr M4, nad oes a wnelont lawer â’r cymoedd, yn cael eu tynnu i mewn i’r gwaith hwn.

“Yn hytrach, a gawn ni brosiectau newydd sydd wedi eu hanelu at roi bargen deg i hen faes glo y de? Byddaf i, a Phlaid Cymru, yn hyrwyddo unrhyw brosiectau newydd a gynigir gan y tasglu, ond rydym eisiau gweld y prawf mai gwaith newydd ac arloesol yw hyn, fydd yn rhoi canlyniadau ac yn gwrthdroi’r tlodi a’r amddifadedd sydd yn parhau yn waddol rhaglen cau’r pyllau.

“Ni wnaiff pobl yn y cymoedd oddef o gwbl ailadrodd mentrau blaenorol sydd naill ai wedi methu neu wedi gwneud pethau’n waeth.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.