Mae’r Cymoedd yn Haeddu Cynllun Adfywio Economaidd Gydag Adnoddau Digonol – Leanne

 

Leanne_flag.jpg

Dywedodd AoS y Rhondda fod ar y cyn-gymunedau glofaol angen cynllun sylweddol gydag adnoddau digonol i wrthdroi blynyddoedd o danfuddsoddi ac esgeulustod.

Ymatebodd Leanne Wood i gyhoeddi adroddiad gan “Reithgor Dinasyddion” yn ogystal ag adroddiad terfynol Tasglu’r Cymoedd a nododd nifer o ddiffygion yng ngwaith Tasglu’r Cymoedd a sefydlwyd yn 2016 gan y Llywodraeth Lafur bresennol.

Croesawodd Leanne ganfyddiadau’r rheithgor dinasyddion yng ngoleuni adroddiad terfynol siomedig gan Dasglu’r Cymoedd, a amlygodd gyfres o gyfweliadau gyda rhanddeiliaid ac a oedd yn cynnwys ymatebion oedd yn dweud fod y tasglu yn ‘ddiffygiol mewn adnoddau’ ac iddo gael ‘effaith cyfyngedig’

Yn ystod Cwestiynau Busnes yn y Senedd yr wythnos hon, gofynnodd Leanne: “A ddysgwyd gwersi o’r profiad hwn? Mae’r Rhondda wedi cael ei siomi gan un llywodraeth yn Llundain a Chaerdydd ar ôl y llall ers degawdau nawr.

“Onid yw hyn yn dangos mai’r unig ffordd y caiff y Rhondda y datblygiad economaidd y mae pobl yno yn ei haeddu yw gyda Llywodraeth Plaid Cymru? Ydych chi’n derbyn hynny yn awr?”

Wedyn, ychwanegodd Leanne: “Mae ar y Rhondda a chymunedau tebyg angen cynllun meddylgar a chydag adnoddau digonol sydd ag amcanion clir. Rwyf yn croesawu gwaith Panel Hinsawdd a Thegwch Cymoedd De Cymru y Comisiwn Cyfiawnder Amgylcheddol, a wnaeth ddeg ar hugain o argymhellion i fynd i’r afael â newid hinsawdd, adfer natur a chynhyrchu setliad economaidd teg i bobl yn yr hen ardal lofaol.

“Mae eu hadroddiad nid yn unig yn asio gyda meddylfryd Plaid Cymru ar adfywiad gwyrdd ein cymunedau, ond y mae iddo sylwedd ac y mae’r argymhellion yn debyg o arwain at newid gwirioneddol a pharhaol - yn hytrach na’r amrywiol gynlluniau a phrosiectau nad ydynt wedi creu’r trawsnewidiad y mae angen ei weld.

“Wedi degawdau o danfuddsoddi ac esgeulustod economaidd, rydym nawr angen mentrau datblygu economaidd da, gwyrdd a chydlynus ac yn bwysicach - cyllid.

“Bydd Plaid Cymru toc yn datgelu ein cynlluniau ar gyfer adferiad y Rhondda o Covid. Gall pobl yn y Rhondda sydd â diddordeb mewn clywed mwy ymuno a ni am gyfarfod gydag arweinydd Plaid Cymru Adam Price ar ddydd Llun 29 Mawrth am 7pm ar Zoom.”

Dilynwch y ddolen hon i gofrestru am y digwyddiad: https://www.plaid.cymru/ask_adam_rhondda?lang=cy

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-03-26 11:20:43 +0000