Plaid i Orfodi Pleidlais yn y Cynulliad i Geisio Mwyafrif dros Aelodaeth o’r Undeb Tollau

MH_050716_Plaid_Cymru_104.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi y bydd ei phlaid yn defnyddio pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mercher i geisio mwyafrif dros aros yn undeb tollau presennol yr UE.

Dywedodd Leanne Wood fod y dystiolaeth yn “cronni” o blaid bargen Brexit sy’n crwydro cyn lleied ag sydd modd o’r status quo, ac y dylai pob plaid yng Nghymru uno ar yr hyn sydd o bwys i fuddiannau economi Cymru.

Daw ei galwad wrth i sibrydion ledu am safbwynt Llafur ar barhad aelodaeth o’r undeb tollau, na fu’n glir o gwbl hyd yma.

Dywedodd Leanne Wood AC:

"Mae tystiolaeth yn cronni y gallai economi Cymru ddioddef ergydion caled oherwydd Brexit caled lle byddai’n rhaid i’r DG weithredu dan reolau caeth Sefydliad Masnach y Byd.

"Gwyddom fod y Torïaid yn barod i aberthu swyddi ac economi Cymru, ond wyddom ni ddim beth yw safbwynt Llafur. Mae gwahaniaeth pwysig rhwng "yr undeb tollau" ac “undeb tollau."

"Y cyntaf yw dewis Plaid Cymru gan y byddai’n cynnig y warchodaeth fwyaf i economi Cymru. Bydd “undeb tollau” o fath arall yn ein gweld ar ein colled mewn bargeinion masnach trydydd parti hanfodol.

"Dyna pam ein bod yn ailadrodd ein galwadau am i Gymru ddangos undod o blaid aros yn undeb tollau presennol yr UE.

"Ar ddydd Mercher, bydd Plaid Cymru yn arwain dadl yn y Senedd i gynnal pleidlais ar hyn. Mae’n hanfodol fod llaw Cymru’n cael ei chryfhau mewn unrhyw drafodaethau ar Brexit – allwn ni ddim gwneud hyn heb fwy o rym i drafod.

"Rydym yn annog ACau o bob plaid i uno gyda ni i bledio’r achos dros amddiffyn sectorau ac allforion allweddol trwy barhau i gefnogi aelodaeth o’r undeb tollau. Bydd hyn yn gyfle iddynt ddangos eu hymrwymiad i ddyfodol economi Cymru.

"Po fwyaf y bydd  Cymru’n siarad ag un llais yn hyn o beth, mwyaf tebygol y mae San Steffan o wrando."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.