‘Mae Llywodraeth Cymru a San Steffan wedi Esgeuluso'r Rhondda – Leanne, wedi i ffigyrau ddatgelu bod gan yr ardal y lefel ucha o ddiweithdra yng Nghymru.

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Leanne Wood wedi beirniadu'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ar ôl i'r ffigurau diweddaraf ddangos bod gan y Rhondda y ffigurau diweithdra uchaf yn y wlad.

Dywedodd AC y Rhondda fod y gyfradd ddiweithdra yn ei hetholaeth yn dditiad ar y Torïaid yn San Steffan a Llafur ym Mae Caerdydd.

Mae ffigurau ddaeth o'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn dangos bod gan y Rhondda gyfradd ddiweithdra o 9% - sy'n uwch nag unrhyw le arall yng Nghymru ar wahân i Gaerdydd Canolog sydd hefyd â chyfradd diweithdra o 9%.

Mae hyn yn golygu bod diweithdra yn fwy na dwbl cyfradd y DU o 4.2%. Dywedodd Leanne ei bod yn hwyr glas cael rhaglen creu swyddi fawr ar gyfer y Rhondda, a chyn gymunedau glofaol eraill, sydd wedi eu hanghofio amdanynt gan y ddwy Lywodraeth.

“Dyw'r gyfradd ddiweithdra yn y Rhondda ddim yn dderbyniol,” meddai Ms Wood, “dyw e ddim yn syndod ‘chwaith. Mae gyda ni Dorïaid yn San Steffan sydd wedi esgeuluso pobl yn y Rhondda ac mae gyda ni Lywodraeth Lafur yng Nghaerdydd nad oedd hyd yn oed yn talu unrhyw sylw sylweddol i'r Rhondda yn ei Dasglu i’r Cymoedd.

“Mae'r ddwy lywodraeth wedi methu'r Rhondda.

“Wrth drafod Datblygiad Economaidd, rydw i wedi gofyn dro ar ôl tro i weinidogion Llywodraeth Cymru - gan gynnwys y Prif Weinidog ei hun - y cwestiwn‘ Beth am y Rhondda?’ Ymateb y Prif Weinidog oedd rhestru gwariant a mentrau a glustnodwyd ar gyfer Glynebwy.

“Mae pobl yn y Rhondda wedi bod yn derbyn bargen sâl iawn am gyfnod rhy hir. Rydym wedi cael ein hesgeuluso. Mae angen i ni greu swyddi mewn symiau sylweddol os ydym am wrthdroi'r dirywiad a ddaeth yn dilyn datgymalu bwriadol y diwydiant glo.”

Ychwanegodd: “Wyth mlynedd yn ôl ysgrifennais bapur polisi o'r enw ‘A Greenprint for the Valleys’ a fyddai, o'i weithredu, wedi creu swyddi yma yn y Rhondda. Fe wnes i ddiweddaru hynny y llynedd gyda phapur newydd o'r enw ‘Y Newid Sydd Ei Angen’.

“Ar ôl tri degawd rydym yn dal i aros am yr hwb hwnnw i'n heconomi leol. Yn y cyfamser, daeth llymder wedi golygu lleihad yn incwm llawer o deuluoedd ac wedi erydu llawer o wasanaethau lleol.

“Mae angen polisïau beiddgar, uchelgeisiol gan y Llywodraeth i wrthdroi'r dirywiad hwn.

“Pan yn ystyried gweithredoedd y Torïaid yn San Steffan a Llafur yng Nghaerdydd, fyddwn ni ddim yn gweld rhywbeth fel hyn yn fuan iawn.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.