“Grym y Bobl y Tu ôl i Dro pedol y Llywodraeth” - Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion bod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ail-ystyried ei chynlluniau i beidio â chael toiledau ar y trenau Metro newydd.

Mae Leanne Wood wedi dechrau ymgyrch a deiseb i sicrhau bod toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau yn y  Rhondda.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod dan y lach am ei chynlluniau ar gyfer teithio ar reilffordd ar rai llinellau yn Ne Cymru, gydag un person yn disgrifio’r cynlluniau fel rhai “dad-ddyneiddiol.”

Yn lle darparu toiled ar y trenau, maen nhw wedi dweud y dylai pobl ddod oddi ar y trên a defnyddio'r toiledau ar y gorsafoedd cyn dal y trên nesaf.

Yn ystod sesiwn lawn yn ddiweddar, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “…… mae’r Gweinidog wedi gofyn i Drafnidiaeth i Gymru barhau i weld a yw’n bosibl perswadio gwneuthurwr, neu ddod o hyd i wneuthurwr sy’n gallu darparu cyfleusterau toiled ar drenau tram mewn ffordd a fyddai’n osgoi’r anawsterau y mae’r Aelod wedi’u nodi. ”

Croesawodd Ms Wood y tro pedol gan y Llywodraeth Lafur. Meddai: “Mae ymateb ffyrnig wedi bod yn erbyn y diffyg toiledau.

“Mae pobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd wedi mynegi pryder ynghylch teithio heb fynediad at gyfleusterau toiled ar y trenau.

“Yn eu doethineb, cynhaliodd y Llywodraeth Lafur y broses dendro y tu ôl i ddrysau caeedig a oedd yn sicrhau nad oedd y cynigion cystadleuol ar gyfer y fasnachfraint reilffordd nesaf yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd - na gwleidyddion yr wrthblaid - nes bod y fargen wedi ei tharo.

“Pe bai’r Llywodraeth Lafur wedi bod yn fwy tryloyw yna fe ellid fod wedi osgoi llawer o’r dicter a’r siom gan bobl, a gellid bod wedi dod o hyd i atebion yn gynharach pe byddent yn agored i adborth gan deithwyr.

“Rwy’n croesawu’r parodrwydd newydd hwn i gyfaddawdu. Does gen i ddim amheuaeth bod teimladau cryf pobl Cymru wedi arwain at hyn. Rwyf ond yn gobeithio bod hwn yn gynnig o ddifri i ddod o hyd i ateb i gael toiledau ar Metro De Cymru. ”

 Os hoffech chi gefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon i arwyddo'r ddeiseb.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.