“Grym y Bobl y Tu ôl i Dro pedol y Llywodraeth” - Leanne

Leanne_speech_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion bod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ail-ystyried ei chynlluniau i beidio â chael toiledau ar y trenau Metro newydd.

Mae Leanne Wood wedi dechrau ymgyrch a deiseb i sicrhau bod toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau yn y  Rhondda.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod dan y lach am ei chynlluniau ar gyfer teithio ar reilffordd ar rai llinellau yn Ne Cymru, gydag un person yn disgrifio’r cynlluniau fel rhai “dad-ddyneiddiol.”

Yn lle darparu toiled ar y trenau, maen nhw wedi dweud y dylai pobl ddod oddi ar y trên a defnyddio'r toiledau ar y gorsafoedd cyn dal y trên nesaf.

Yn ystod sesiwn lawn yn ddiweddar, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “…… mae’r Gweinidog wedi gofyn i Drafnidiaeth i Gymru barhau i weld a yw’n bosibl perswadio gwneuthurwr, neu ddod o hyd i wneuthurwr sy’n gallu darparu cyfleusterau toiled ar drenau tram mewn ffordd a fyddai’n osgoi’r anawsterau y mae’r Aelod wedi’u nodi. ”

Croesawodd Ms Wood y tro pedol gan y Llywodraeth Lafur. Meddai: “Mae ymateb ffyrnig wedi bod yn erbyn y diffyg toiledau.

“Mae pobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd wedi mynegi pryder ynghylch teithio heb fynediad at gyfleusterau toiled ar y trenau.

“Yn eu doethineb, cynhaliodd y Llywodraeth Lafur y broses dendro y tu ôl i ddrysau caeedig a oedd yn sicrhau nad oedd y cynigion cystadleuol ar gyfer y fasnachfraint reilffordd nesaf yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd - na gwleidyddion yr wrthblaid - nes bod y fargen wedi ei tharo.

“Pe bai’r Llywodraeth Lafur wedi bod yn fwy tryloyw yna fe ellid fod wedi osgoi llawer o’r dicter a’r siom gan bobl, a gellid bod wedi dod o hyd i atebion yn gynharach pe byddent yn agored i adborth gan deithwyr.

“Rwy’n croesawu’r parodrwydd newydd hwn i gyfaddawdu. Does gen i ddim amheuaeth bod teimladau cryf pobl Cymru wedi arwain at hyn. Rwyf ond yn gobeithio bod hwn yn gynnig o ddifri i ddod o hyd i ateb i gael toiledau ar Metro De Cymru. ”

 Os hoffech chi gefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch y ddolen hon i arwyddo'r ddeiseb.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.