AC y Rhondda yn beicio i helpu Cymdeithas y Twnel

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit1.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog pobl i gefnogi siop elusen newydd a sefydlwyd i godi arian i ail-agor Twnel y Rhondda.

Yr oedd AC y Rhondda yn siarad wedi taith feics gan dyrfa gydag aelodau Cymdeithas y Twnel, heddweision, aelodau o’r elusen feicio Sustrans a phlant ysgol lleol o agoriad y twnel at y siop elusen yn Nhreorci.

Yr oedd y daith yn dilyn estyniad arafethedig i’r rhwydwaith feicio a fyddai’n arwain at agoriad y twnel, gan wneud y llwybr danddaear rhwng y Rhondda Fawr a dyffrynnoedd Afan yn fwy hygyrch. O ail-agor y twnel, y daith fyddai’r llwybr beicio trwy dwnel ail hwyaf yn y byd.

Wrth siarad wedi’r daith, meddai Ms Wood: "Yr oedd y digwyddiad yn garreg filltir yn hanes y prosiect uchelgeisiol a chyffrous hwn.

"Nid yn unig yr oedd yn cyd-fynd ag agoriad swyddogol yr hyn fydd, gobeithio, yn ffrwd incwm reolaidd i Gymdeithas Twnel y Rhondda, ond yr oedd yn dangos hefyd y llwybr hardd posib yn ôl ac ymlaen o geg y twnel.

"Yr oedd yn wych gweld gwir gymysgedd o oedrannau a galluoedd beicio ar y daith, sy’n dangos yn union sut y mae beicio yn rhywbeth y gall pobl o bob oed ei fwynhau.

"Mae cymaint o botensial i’r prosiect hwn o ran gwneud y Rhondda yn gyrchfan unigryw i nifer cynyddol o feicwyr. Petae’n fater o waith dygn a chaled a brwdfrydedd aelodau cymdeithas y twnel, rwy’n sicr y gwnaiff y prosiect lwyddo.

"Rwy’n gobeithio y bydd pobl Treorci a’r cyffiniau yn cefnogi’r siop newydd gydag anrhegion o nwyddau a thrwy fod yn gwsmeriaid. Petae’r siop yn llwyddo, gallai wneud gwir wahaniaeth i’r prosiect."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.