‘Gwariwch arian ar ysbytai, nid arfau dinistr’ medd Leanne Wood

Leanneoutsidebach.jpg 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu cefnogaeth San Steffan i adnewyddu taflegrau niwclear y DG ar gost o fwy na £100 biliwn dros eu heinioes.

Yn dilyn dadl yn gynharach yr wythnos hon, pleidleisiodd Tŷ’r Cyffredin i adnewyddu system arfau Trident trwy fwyafrif o 355 o ASau. Ymunodd dros hanner yr ASau Llafur â’r Torïaid i gefnogi cael llongau tanfor niwclear newydd sydd wedi eu lleoli yn Faslane yn yr Alban.

Ymysg y rhai a bleidleisiodd yn erbyn adnewyddu Trident yr oedd y tri AS Plaid Cymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, ar adeg o fwy o doriadau yn y sector cyhoeddus a thocio ar wasanaethau lleol, nad oedd yn gwneud synnwyr i wario cymaint o arian ar “un o greiriau’r rhyfel oer.”

“Allwn ni ddim fforddio cadw ein gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr ar agor – pethau fel canolfannau dydd, ysgolion, llyfrgelloedd, pyllau padlo,” meddai Ms Wood o Benygraig.

“Allwn ni ddim fforddio buddsoddi angenrheidiol yn ein gwasanaethau iechyd, cefnogaeth i’r sawl ag anableddau, pensiynwyr, neu gludiant cyhoeddus call. Dal i godi mae nifer y bobl sy’n defnyddio banciau bwyd. Mae Achub y Plant yn dweud fod 1 o bob 3 o blant yng nghymru yn byw mewn tlodi - yr uchaf o unrhyw un o genhedloedd y DG.

“Rywsut, rydyn yn dal i allu fforddio adnewyddu arfau niwclear a mwy o ryfeloedd, heb boeni o gwbl am y gost. Yn fy marn i, mae rhywbeth o’i le am hyn. Gwell o lawer fuasai gwario’r arian ar gyfleusterau newydd a gwell i’r cyhoedd fel ysbytai ac ysgolion.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae taflegrau niwclear yn un o greiriau’r rhyfel oer. Nid ydynt yn gwneud dim i ymdrin â’r prif fygythiadau sy’n wynebu’r DG heddiw. Yn ôl y Ganolfan Gwarchod Seilwaith Cenedlaethol, y ddau brif fygythiad sy’n wynebu’r DG yw terfysgaeth ac ysbïo, sydd yn cynnwys seibr-droseddu.

“Nid yw taflegrau niwclear yn gwneud dim i wrthweithio’r bygythiadau hynny. Gallech hyd yn oed ddadlau eu bod yn gwneud y DG yn fwy o darged o’r ddau gyfeiriad hwnnw.

“Dyna pam yr oeddwn yn falch fod holl ASau Plaid Cymru wedi pleidleisio i wrthwynebu cael arfau niwclear newydd ac yr oeddwn yn siomedig gweld fod mwy na hanner yr ASau Llafur wedi cynnal breichiau’r Torïaid ar y mater hwn.”

Os ydych am ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch y ddolen hon. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.