Plaid Cymru yn Canmol “Gwas Ffyddlon ac Ymroddedig” o’r Rhondda

 LeanneandCennard.jpg

Mae cynghorydd Plaid Cymru o’r Rhondda wedi cael gwobr cyfraniad arbennig gan ei blaid wedi degawdau o ymroddiad.

Cyflwynwyd y wobr i’r Cynghorydd Cennard Davies, sydd yn cynrychioli ward Treorci, ar lwyfan cynhadledd wanwyn Plaid Cymru gan AC y Rhondda ac arweinydd y Blaid, Leanne Wood.

Daeth Cennard yn gynghorydd ym 1999 dros ward Treorci ond mae ei ymwneud â’r blaid yn mynd yn ôl lawer ymhellach. Ym 1967, ef oedd yr asiant dros ymgeisydd Plaid Cymru Vic Davies yn isetholiad Gorllewin y Rhondda.

Er i Lafur gadw’r sedd, ysgwyddwyd hwy i’w seiliau gan ogwydd o 31% yn y bleidlais i Blaid Cymru.

Yn ystod ei theyrnged i Cennard, sy’n sefyll i lawr fel cynghorydd ym mis Mai, dywedodd Leanne ei fod yn “was ffyddlon ac ymroddedig; nid yn unig i Blaid Cymru ond hefyd i’r genedl.”

Dywedodd: “Yr oedd Cennard yn allweddol yn newid sedd oedd unwaith yn gadarnle Llafur i dir ffrwythlon i Blaid Cymru. Trwy waith caled, ymroddiad a’r parch enfawr a ddenodd gan drigolion lleol, bu Cennard yn llysgennad ardderchog i’r blaid.”

Canmolodd Leanne hefyd gyfraniad Cennard i’r iaith Gymraeg fel athro, academydd uchel ei barch, ac awdur ar y pwnc. Dywedodd fod ei ddylanwad wedi ei amlygu yn ystod cyfarfod diweddar o’r Gymdeithas Gymraeg yn Nhreorci lle’r oedd Archentwr rhugl ei Gymraeg.

“Dysgodd Gymraeg yn ei famwlad trwy gwrs linguaphone a grëwyd gan - ie, dyna chi - Cennard” ychwanegodd Leanne.

Wedi derbyn ei wobr, dywedodd Cennard: “Y peth gorau a welais yw’r cynnydd a wnaeth Plaid Cymru yn y Rhondda. Rydym wedi mynd o ddim i ddal y sedd ac mae gennym bobl ifanc yn ymddangos yn y blaid, fel ein hymgeisydd newydd yn Nhreorci Alison Chapman, a fu’n hollol wych.”

Os hoffech chi helpu Plaid Cymru yn yr ymgyrch etholiadol lleol i ddod, cliciwch y linc hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.