Leanne yn Codi’r Posibilrwydd o Drenau Ychwanegol i’r Rhondda

MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Bydd Leanne Wood yn pledio’r achos dros drenau ychwanegol o’r Rhondda i Gaerdydd yn dilyn cyfarfod gyda Threnau Arriva Cymru.

 

Bwriada AC y Rhondda gynnal arolwg ymysg y bobl leol yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gyda Tom Joyner, rheolwr-gyfarwyddwr y cwmni trenau, a Lynne Milligan, y gyfarwyddwraig Prosiectau a Chynllunio.

Wedi lleisio pryderon ei hetholwyr am bethau fel trenau gorlawn a llai o wasanaethau yn y Rhondda pan fydd y trenau’n methu, soniodd Ms Wood am y posibilrwydd o gael trenau ychwanegol i mewn i Gaerdydd ar y Sul, yn lle rhai bob dwyawr fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.  

Mewn ymateb, dywedodd Mr Joyner y buasai’n barod i weithio gyda Leanne i weld a oes achos dros gyflwyno gwasanaeth ychwanegol dros dro i deithwyr ar y Sul.

“Roedd yn wych clywed fod Trenau Arriva yn barod i edrych ar y posibilrwydd o gael trenau ychwanegol i’r Rhondda,” meddai Leanne. “Fel un sy’n defnyddio Lein y Cymoedd yn rheolaidd, mae’n rhwystredig iawn ei bod mor anodd cynlluniau teithio ar y Sul pan nad yw’r trenau ond yn rhedeg bob dwyawr.

“Rhaid bod hyn yn arbennig o anodd i bobl sy’n dibynnu ar y gwasanaethau Sul i fynd yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Byddaf yn ceisio barn pobl y Rhondda i weld faint o bobl fyddai â diddordeb mewn gwasanaethau ychwanegol ar y Sul ac os felly, beth fyddai’r amser gorau i’r gwasanaethau hynny.

“Rwy’n edrych ymlaen at gydweithredu gyda Threnau Arriva Cymru dros yr wythnosau nesaf i lunio achos dros well gwasanaeth i’r Rhondda.”

Os ydych yn cefnogi â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.