Leanne yn Codi’r Posibilrwydd o Drenau Ychwanegol i’r Rhondda

MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Bydd Leanne Wood yn pledio’r achos dros drenau ychwanegol o’r Rhondda i Gaerdydd yn dilyn cyfarfod gyda Threnau Arriva Cymru.

 

Bwriada AC y Rhondda gynnal arolwg ymysg y bobl leol yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gyda Tom Joyner, rheolwr-gyfarwyddwr y cwmni trenau, a Lynne Milligan, y gyfarwyddwraig Prosiectau a Chynllunio.

Wedi lleisio pryderon ei hetholwyr am bethau fel trenau gorlawn a llai o wasanaethau yn y Rhondda pan fydd y trenau’n methu, soniodd Ms Wood am y posibilrwydd o gael trenau ychwanegol i mewn i Gaerdydd ar y Sul, yn lle rhai bob dwyawr fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.  

Mewn ymateb, dywedodd Mr Joyner y buasai’n barod i weithio gyda Leanne i weld a oes achos dros gyflwyno gwasanaeth ychwanegol dros dro i deithwyr ar y Sul.

“Roedd yn wych clywed fod Trenau Arriva yn barod i edrych ar y posibilrwydd o gael trenau ychwanegol i’r Rhondda,” meddai Leanne. “Fel un sy’n defnyddio Lein y Cymoedd yn rheolaidd, mae’n rhwystredig iawn ei bod mor anodd cynlluniau teithio ar y Sul pan nad yw’r trenau ond yn rhedeg bob dwyawr.

“Rhaid bod hyn yn arbennig o anodd i bobl sy’n dibynnu ar y gwasanaethau Sul i fynd yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Byddaf yn ceisio barn pobl y Rhondda i weld faint o bobl fyddai â diddordeb mewn gwasanaethau ychwanegol ar y Sul ac os felly, beth fyddai’r amser gorau i’r gwasanaethau hynny.

“Rwy’n edrych ymlaen at gydweithredu gyda Threnau Arriva Cymru dros yr wythnosau nesaf i lunio achos dros well gwasanaeth i’r Rhondda.”

Os ydych yn cefnogi â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.