Leanne yn Gresynu at Fethiant y Llywodraeth Lafur i Annog Beicio i’r Gwaith

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit7.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am ddiffyg arweiniad ac uchelgais wrth geisio cael mwy o bobl i feicio i’r gwaith.

Daeth sylwadau Leanne yn sgil cyhoeddi adroddiad damniol ar effeithiolrwydd Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym yn 2013. Canfu’r adroddiad, a gyhoeddwyd gan bwyllgor o Aelodau Cynulliad, nad yw nifer y bobl sy’n cerdded ac yn beicio i’r gwaith wedi cynyddu yn y pum mlynedd ers i’r ddeddf ddod i rym.

Mewn gwirionedd, mae llai o blant yn mynd i’r ysgol ar droed neu ar feic nac  a oedd yn 2013.

“Mae’r adroddiad hwn yn siomedig, ond prin y bydd yn syndod i bobl y Rhondda,” meddai Leanne Wood AC. “Prin fod gennym unrhyw lonydd beicio yma ac y mae rhai o’r ffyrdd mor brysur fel bod llawer o feicwyr – ac yr wyf yn cynnwys fy hun yn eu plith – yn gyndyn i fynd ar ddwy olwyn yn lle mynd mewn car. Mae hyn yn drueni oherwydd mae gennym yr holl elfennau naturiol, gyda’n mynyddoedd a’n golygfeydd i fod yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer beicio, ond ni chawsom y buddsoddiad na’r uchelgais.

“Nid yw’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi dangos unrhyw fath o arweiniad ar y Bil hwn o’r diwrnod cyntaf, ac y mae’r canlyniad – neu’r diffyg canlyniad – yn glir i’w weld.

“Y mae datblygiadau cyffrous ar y gweill ym maes beicio yn y Rhondda a thu hwnt, ond y mae hyn i’w briodoli yn bennaf i frwdfrydedd a phenderfyniad unigolion a grwpiau megis siop a chlwb beicio y Bicycle Doctor sydd yn cael canlyniadau gwych yn eu hatyniad yn y Barry Sidings heb unrhyw fath o gefnogaeth ariannol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.