Leanne yn Gresynu at Fethiant y Llywodraeth Lafur i Annog Beicio i’r Gwaith

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit7.jpg

Mae AC y Rhondda wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am ddiffyg arweiniad ac uchelgais wrth geisio cael mwy o bobl i feicio i’r gwaith.

Daeth sylwadau Leanne yn sgil cyhoeddi adroddiad damniol ar effeithiolrwydd Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a ddaeth i rym yn 2013. Canfu’r adroddiad, a gyhoeddwyd gan bwyllgor o Aelodau Cynulliad, nad yw nifer y bobl sy’n cerdded ac yn beicio i’r gwaith wedi cynyddu yn y pum mlynedd ers i’r ddeddf ddod i rym.

Mewn gwirionedd, mae llai o blant yn mynd i’r ysgol ar droed neu ar feic nac  a oedd yn 2013.

“Mae’r adroddiad hwn yn siomedig, ond prin y bydd yn syndod i bobl y Rhondda,” meddai Leanne Wood AC. “Prin fod gennym unrhyw lonydd beicio yma ac y mae rhai o’r ffyrdd mor brysur fel bod llawer o feicwyr – ac yr wyf yn cynnwys fy hun yn eu plith – yn gyndyn i fynd ar ddwy olwyn yn lle mynd mewn car. Mae hyn yn drueni oherwydd mae gennym yr holl elfennau naturiol, gyda’n mynyddoedd a’n golygfeydd i fod yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer beicio, ond ni chawsom y buddsoddiad na’r uchelgais.

“Nid yw’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi dangos unrhyw fath o arweiniad ar y Bil hwn o’r diwrnod cyntaf, ac y mae’r canlyniad – neu’r diffyg canlyniad – yn glir i’w weld.

“Y mae datblygiadau cyffrous ar y gweill ym maes beicio yn y Rhondda a thu hwnt, ond y mae hyn i’w briodoli yn bennaf i frwdfrydedd a phenderfyniad unigolion a grwpiau megis siop a chlwb beicio y Bicycle Doctor sydd yn cael canlyniadau gwych yn eu hatyniad yn y Barry Sidings heb unrhyw fath o gefnogaeth ariannol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.