Leanne yn creu arolwg trenau i gael gwell gwasanaethau ar y Sul

TONY0020.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i bobl gymryd rhan mewn arolwg i fesur y galw am drenau ychwanegol rhwng y Rhondda a Chaerdydd.

Mae AC y Rhondda yn casglu ymatebion i’r arolwg yn y gobaith y gellir cyflwyno achos clir i Drenau Arriva Cymru dros ddarparu gwell gwasanaeth ar y Suliau yn ôl ac ymlaen o’r brifddinas.

Mae’r arolwg yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch-reolwyr Trenau Arriva Cymru y mis diwethaf lle’r ystyriwyd y posibilrwydd o gyflwyno trenau ychwanegol ar y Sul, yn amodol ar dystiolaeth o alw am y gwasanaethau ychwanegol.

Mae’r cwmni trenau ar hyn o bryd yn rhedeg trenau unwaith bob dwy awr rhwng y Rhondda a Chaerdydd.

Dywedodd Ms Wood: “Yn dilyn fy nghyfarfod gyda Tom Joyner, Rheolwr-Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru, ac uwch-reolwyr eraill y cwmni, mae tîm Plaid Cymru yn y Rhondda wedi creu’r arolwg hon.

“Rwy’n gobeithio y bydd llawer o bobl sy’n defnyddio’r trên  rhwng y Rhondda a Chaerdydd ar benwythnosau yn cymryd rhan yn yr arolwg fer hon: munud yn unig a gymer i’w chwblhau.

 “Os gallwn gyflwyno achos clir fod galw am fwy o drenau – boed y rheiny yn drenau cynharach neu rai ‘llenwi i mewn’ i beri bod y gwasanaeth yn un amlach – bydd gennym gyfle da i wneud i Arriva newid eu hamserlen.

“Fel un sy’n defnyddio Lein y Cymoedd i Gaerdydd i fynd i ‘ngwaith, rwy’n teimlo’n rhwystredig yn aml nad oes digon o drenau. Mae hyn yn arbennig o wir am y Suliau.

 “Os ydych yn rhannu’r rhwystredigaethau hyn, dyma’r cyfle i ddweud eich dweud a, gobeithio, achosi rhyw newid fydd o les i’r Rhondda a’i phobl.” 

I gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.