Leanne yn creu arolwg trenau i gael gwell gwasanaethau ar y Sul

TONY0020.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i bobl gymryd rhan mewn arolwg i fesur y galw am drenau ychwanegol rhwng y Rhondda a Chaerdydd.

Mae AC y Rhondda yn casglu ymatebion i’r arolwg yn y gobaith y gellir cyflwyno achos clir i Drenau Arriva Cymru dros ddarparu gwell gwasanaeth ar y Suliau yn ôl ac ymlaen o’r brifddinas.

Mae’r arolwg yn dilyn cyfarfod cadarnhaol gydag uwch-reolwyr Trenau Arriva Cymru y mis diwethaf lle’r ystyriwyd y posibilrwydd o gyflwyno trenau ychwanegol ar y Sul, yn amodol ar dystiolaeth o alw am y gwasanaethau ychwanegol.

Mae’r cwmni trenau ar hyn o bryd yn rhedeg trenau unwaith bob dwy awr rhwng y Rhondda a Chaerdydd.

Dywedodd Ms Wood: “Yn dilyn fy nghyfarfod gyda Tom Joyner, Rheolwr-Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru, ac uwch-reolwyr eraill y cwmni, mae tîm Plaid Cymru yn y Rhondda wedi creu’r arolwg hon.

“Rwy’n gobeithio y bydd llawer o bobl sy’n defnyddio’r trên  rhwng y Rhondda a Chaerdydd ar benwythnosau yn cymryd rhan yn yr arolwg fer hon: munud yn unig a gymer i’w chwblhau.

 “Os gallwn gyflwyno achos clir fod galw am fwy o drenau – boed y rheiny yn drenau cynharach neu rai ‘llenwi i mewn’ i beri bod y gwasanaeth yn un amlach – bydd gennym gyfle da i wneud i Arriva newid eu hamserlen.

“Fel un sy’n defnyddio Lein y Cymoedd i Gaerdydd i fynd i ‘ngwaith, rwy’n teimlo’n rhwystredig yn aml nad oes digon o drenau. Mae hyn yn arbennig o wir am y Suliau.

 “Os ydych yn rhannu’r rhwystredigaethau hyn, dyma’r cyfle i ddweud eich dweud a, gobeithio, achosi rhyw newid fydd o les i’r Rhondda a’i phobl.” 

I gymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.