Cyfarfod Cyhoeddus

Cyfarfod Cyhoeddus

Oes gennych chi unrhyw broblemau traffig ym Mhenygraig?

Mae nifer o bobl wedi cysylltu gyda ni i gwyno am broblemau traffig ym Mhenygraig. Os oes unrhyw broblem gyda chi, bethj am ddod i'r cyfarfod cyhoeddus i drafod y problemau yna?

Bydd y ddau PCSO lleol yn rhan o'r cyfarfod i weld os oes modd dod o hyd i atebion i'ch problemau. 

Traffig_Penygraig.JPG

Os oes gennych gwestiwn am y cyfarfod yna cysylltwch â'n swyddfa ar 01443 681420

neu ebostiwch leanne.wood@cynulliad.cymru


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.