Cyfarfod Cyhoeddus

Cyfarfod Cyhoeddus

Oes gennych chi unrhyw broblemau traffig ym Mhenygraig?

Mae nifer o bobl wedi cysylltu gyda ni i gwyno am broblemau traffig ym Mhenygraig. Os oes unrhyw broblem gyda chi, bethj am ddod i'r cyfarfod cyhoeddus i drafod y problemau yna?

Bydd y ddau PCSO lleol yn rhan o'r cyfarfod i weld os oes modd dod o hyd i atebion i'ch problemau. 

Traffig_Penygraig.JPG

Os oes gennych gwestiwn am y cyfarfod yna cysylltwch â'n swyddfa ar 01443 681420

neu ebostiwch [email protected]


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.