Neges i Geraint Thomas a Luke Rowe cyn y Tour de France.

editGymraeg.jpg

Annwyl Geraint a Luke,

 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddymuno pob lwc i chi ar gyfer y Tour de France eleni. Er bod llawer o'r ffocws ym myd chwaraeon Cymru ar hyn o bryd ar ein tîm pêl-droed cenedlaethol, cyn ein gêm yn rownd yr wyth olaf ym Mhencampwriaethau Ewrop, mae eich gorchestion ar lefel ucha’r gamp yn fwy na haeddu cael eu cydnabod a'u canmol.

 

Rydych ar fin cystadlu yn un o'r digwyddiadau mwyaf blinderus yn y calendr chwaraeon; digwyddiad sy’n cael ei wylio gan ddegau o filiynau o bobl ar draws y byd. Trwy gystadlu yn y daith – a beicio ar ran tîm sydd â phroffil mor uchel – rydych yn helpu i sicrhau bod beicio Cymraeg a Chymru ei hun yn amlwg ar lwyfan byd-eang.

 

Tra byddwch ar un llaw yn sicrhau bod pobl ledled y byd yn gwybod am gryfder seiclo yng Nghymru, rydych hefyd yn cael effaith aruthrol ar hybu seiclo ar lawr gwlad. Ble dwi’n byw, yn y Rhondda, mae’r cynnydd yn y diddordeb mewn beicio yn y blynyddoedd diwethaf yn dystiolaeth o'ch dylanwad. Caiff hyn ei amlygu gan yr amryw fusnesau a chlybiau lleol sy'n gysylltiedig â beicio, fel er enghraifft clwb beicio’r Bike Doctor yn y Porth sy'n meithrin diddordeb yn y gamp ymysg pob oedran a gallu. Gall y twf hwn, i raddau helaeth, gael ei briodoli i fodelau rôl cadarnhaol tebyg i chi.

 

Unwaith eto, pob lwc yn ystod y daith. Byddwn i gyd yn dilyn eich hynt dros y 21 diwrnod nesaf.

 

Yr eiddoch yn gywir,

 

AC Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.