Leanne yn Cwrdd â Disgyblion dros Zoom

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cymryd rhan mewn digwyddiad Diwrnod Democratiaeth gyda disgyblion ysgol lleol.

Fel arfer, byddai Leanne Wood AS yn cwrdd â disgyblion Ysgol Iau Ton Pentre  yn y Senedd ond y mae coronafeirws wedi rhoi terfyn ar gynlluniau felly. Yn lle hynny, aeth Ms Wood at Zoom i roi sgwrs fer i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 fel rhan o’u hastudiaethau ‘Wythnos Senedd’.

Cafodd Dosbarth Hywel a Llywellyn gyfle hefyd i holi cwestiynau am wleidyddiaeth, a beth yw ei hoff ran o’i gwaith.  

Meddai’r athrawes Lindsay Jones: “Gan na allai Leanne ymweld â ni yn ystod ein hymweliad â’r Senedd yr adeg hon o’r flwyddyn, yr oeddem mor ddiolchgar y gallai gymryd yr amser i siarad am ddinasyddiaeth gyda’n disgyblion, hyd yn oed os mai dros Zoom yr oedd hynny! 

“Y flwyddyn nesaf, efallai y gallwn fynd yn ôl i ymweld â’r Senedd - os bydd COVID yn caniatáu - am i ni weld colli ein taith dywys o gwmpas y  Siambr hyfryd, a’n dadl yn Siambr Hywel, Siambr y Senedd Ieuenctid.  Diolch yn fawr Ms. Wood; tan y flwyddyn nesaf!'”

Wedyn, meddai Leanne: “Fe fwynheais yn fawr siarad â disgyblion Ysgol Iau Ton Pentre. Roeddent yn ddeallus, yn cymryd diddordeb ac yn glod i’w rhieni a’r ysgol. Mae’n hanfodol fod plant yn gwybod am wleidyddiaeth a democratiaeth, a hoffwn ganmol y gwaith mae Ysgol Iau Ton Pentre yn wneud yn y maes hwn - mae’n esiampl wych.”  

Ychwanegodd Leanne: “Siarad â disgyblion yw un o’r pethau rwyf wedi gweld ei golli fwyaf yn ystod y pandemig. Siarad dros y rhyngrwyd yw’r peth gorau os nad oes modd ymweld â’r ysgol.

“Os oes gan unrhyw ysgol ddiddordeb mewn cael sgwrs a sesiwn holi dros Zoom, cofiwch fod croeso i chi ddod i gysylltiad â’m swyddfa.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-13 11:27:41 +0000