Llanast Profion yn “Warth” – Leanne Wood

Leanne_speech_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Llywodraeth y DG wedi cyfyngu profion yn y Rhondda i ddim ond 60 prawf y dydd er bod yn gallu yno i brosesu hyd at 500, dywedodd Aelod y Senedd dros y Rhondda: “Mae hyn yn dangos dirmyg San Steffan tuag at Gymru. Mae bywydau mewn perygl yma yn y Rhondda oherwydd y gyfradd drosglwyddo uwch yn ardal y Porth i Benygraig, ond ymateb San Steffan yw mygu’r gallu i brofi.

“Mae’n warth sydd wedi fy ngwylltio i ac eraill. Rydym wedi rhybuddio dro ar ôl to mai’r unig ffordd i atal ail don yw os bydd y system brofi ac olrhain yn gweithio’n llyfn.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae hyn hefyd yn dangos diniweidrwydd gwleidyddol y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ymddiried yn system brofi ac olrhain San Steffan. Pryd gwnân nhw ddysgu eu gwers? Mae Cymru eisoes wedi ei hamddifadu gan San Steffan ar fater contract profi gyda Roche ac yn awr dyma ni’n gweld hyn.

“Dyw hi ddim yn ymddangos fel petai Llafur yng Nghymru yn deall fod angen i ni wneud pethau ein hunain i amddiffyn pobl sy’n byw yng Nghymru. Petaem ni wedi datblygu ein system brofi ac olrhain ein hunain, fuasen ni ddim ar drugaredd Llywodraeth Dorïaidd sy’n malio dim am Gymru.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.