Cau Canolfan Profion Gyrru yn ‘Gadael Blas Chwerw’ - Leanne

Headshot_small.jpg

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn “siomedig” â’r newyddion y bydd canolfan profion gyrru Pontypridd yn cau am byth y mis nesaf.

Yr oedd y wybodaeth mewn llythyr a anfonwyd at Aelod Cynulliad y Rhondda gan Peter Hearn, cyfarwyddwr gweithrediadau i’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). Roedd Ms Wood wedi ymgyrchu gyda hyfforddwyr gyrru a’r rhai oedd yn dysgu gyrru i’r ganolfan gael ei chadw ym Mhontypridd, yn hytrach na symud saith milltir i ffwrdd i Lantrisant.

Dydd Gwener, Mehefin 29 fydd y diwrnod olaf yng nghanolfan profion gyrru Pontypridd.

Yn ei lythyr at Leanne, dywedodd Mr Hearn: ‘Fel y dywedasom o’r blaen, ni fydd bwlch yn ein gwasanaeth i gwsmeriaid yn ystod yr adleoli. Bydd rhaglen y profion ymarferol mewn car ar gael yng Nghanolfan Llantrisant o ddydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Mae modd archebu profion yn awr.

‘Byddwn yn cynnal diwrnod agored yng Nghanolfan Llantrisant ar ddydd Iau, 5 Gorffennaf lle bydd ein staff ac arholwyr gyrru ar gael i sgwrsio i hyfforddwyr gyrru ac aelodau’r cyhoedd am y cyfleusterau a’r ddarpariaeth gwasanaeth profi newydd.’

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Ms Wood: “Mae’n siomedig clywed mai’r mis nesaf fydd y tro diwethaf i Ganolfan Profion Pontypridd fod yn gweithredu.

“Roeddem yn gwybod y byddai’r dydd hwn yn dod, ond mae’n dal i adael blas chwerw yng ngheg y bobl fu’n brwydro i gadw’r ganolfan brofion ym Mhontypridd.

“Mae llawer o bobl yn y Rhondda – yn enwedig y sawl sy’n byw ar ben y Fach a’r Fawr – wedi dweud wrthyf y bydd yn fwy anodd o lawer iddynt fynd a dod o’r ganolfan profion newydd yn Llantrisant.

“Gyda hyfforddwyr gyrru yn dweud na fydd dewis ganddynt ond codi mwy am wersi oherwydd yr amser teithio ychwanegol o ben y Rhondda i Lantrisant, rwy’n poeni na fydd llawer sy’n dysgu gyrru yn gallu fforddio hyn.

“Rwy’n cytuno gyda’r hyfforddwyr hefyd sy’n dweud fod Pontypridd yn rhoi rhwydwaith ffyrdd mwy amrywiol i ddysgwyr fagu hyder a dod yn yrwyr medrus.

“Yn anffodus, nid oedd y DVSA yn derbyn y dadleuon hyn, ond fe fyddaf i, a llawer o hyfforddwyr gyrru, yn cadw llygad fanwl ar y modd y bydd pethau’n datblygu ym Llantrisant . Efallai’n wir y byddwn yn ymgyrchu i adfer canolfan profion Pontypridd rywbryd yn y dyfodol os na fydd pethau’n troi allan yn dda.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.