Cau Canolfan Profion Gyrru yn ‘Gadael Blas Chwerw’ - Leanne

Headshot_small.jpg

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn “siomedig” â’r newyddion y bydd canolfan profion gyrru Pontypridd yn cau am byth y mis nesaf.

Yr oedd y wybodaeth mewn llythyr a anfonwyd at Aelod Cynulliad y Rhondda gan Peter Hearn, cyfarwyddwr gweithrediadau i’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). Roedd Ms Wood wedi ymgyrchu gyda hyfforddwyr gyrru a’r rhai oedd yn dysgu gyrru i’r ganolfan gael ei chadw ym Mhontypridd, yn hytrach na symud saith milltir i ffwrdd i Lantrisant.

Dydd Gwener, Mehefin 29 fydd y diwrnod olaf yng nghanolfan profion gyrru Pontypridd.

Yn ei lythyr at Leanne, dywedodd Mr Hearn: ‘Fel y dywedasom o’r blaen, ni fydd bwlch yn ein gwasanaeth i gwsmeriaid yn ystod yr adleoli. Bydd rhaglen y profion ymarferol mewn car ar gael yng Nghanolfan Llantrisant o ddydd Llun 2 Gorffennaf 2018. Mae modd archebu profion yn awr.

‘Byddwn yn cynnal diwrnod agored yng Nghanolfan Llantrisant ar ddydd Iau, 5 Gorffennaf lle bydd ein staff ac arholwyr gyrru ar gael i sgwrsio i hyfforddwyr gyrru ac aelodau’r cyhoedd am y cyfleusterau a’r ddarpariaeth gwasanaeth profi newydd.’

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Ms Wood: “Mae’n siomedig clywed mai’r mis nesaf fydd y tro diwethaf i Ganolfan Profion Pontypridd fod yn gweithredu.

“Roeddem yn gwybod y byddai’r dydd hwn yn dod, ond mae’n dal i adael blas chwerw yng ngheg y bobl fu’n brwydro i gadw’r ganolfan brofion ym Mhontypridd.

“Mae llawer o bobl yn y Rhondda – yn enwedig y sawl sy’n byw ar ben y Fach a’r Fawr – wedi dweud wrthyf y bydd yn fwy anodd o lawer iddynt fynd a dod o’r ganolfan profion newydd yn Llantrisant.

“Gyda hyfforddwyr gyrru yn dweud na fydd dewis ganddynt ond codi mwy am wersi oherwydd yr amser teithio ychwanegol o ben y Rhondda i Lantrisant, rwy’n poeni na fydd llawer sy’n dysgu gyrru yn gallu fforddio hyn.

“Rwy’n cytuno gyda’r hyfforddwyr hefyd sy’n dweud fod Pontypridd yn rhoi rhwydwaith ffyrdd mwy amrywiol i ddysgwyr fagu hyder a dod yn yrwyr medrus.

“Yn anffodus, nid oedd y DVSA yn derbyn y dadleuon hyn, ond fe fyddaf i, a llawer o hyfforddwyr gyrru, yn cadw llygad fanwl ar y modd y bydd pethau’n datblygu ym Llantrisant . Efallai’n wir y byddwn yn ymgyrchu i adfer canolfan profion Pontypridd rywbryd yn y dyfodol os na fydd pethau’n troi allan yn dda.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.