Leanne Wood ASC yn Condemnio’r oedi gyda Strategaeth Profi ac Olrhain fel “siomedig”

Housing_paper_pic.jpg

Mae ASC Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am yr oedi cyn sefydlu strategaeth o brofi ac olrhain.

Cadarnhaodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, fod strategaethau profi ac olrhain yn dal wrthi’n cael eu cynllunio wedi i Ms Wood ofyn iddo pryd y byddai’r gweithwyr cyntaf i ganfod ac olrhain cysylltiadau’r rhai gafodd brofion positif am coronafeirws yn cychwyn ar eu gwaith.

Bu Llywodraeth Cymru yn cyfeirio ers amser at strategaeth o brofi ac olrhain, lle defnyddir olrhain cysylltiadau i ddeall lle mae’r feirws a lle mae’r cyfraddau trosglwyddo is.

Gwelir fod y strategaeth hon fel elfen hanfodol o godi mesurau cloi i lawr, a rheoli’r risgiau yn fwy effeithiol.

Ysgrifennodd Mr Gething hefyd fod dewisiadau ar gyfer archebu profion ar-lein - elfen hanfodol i olrhain cysylltiadau - yn dal i gael eu hasesu.

Dywedodd ASC Plaid Cymru dros y Rhondda Leanne Wood: “Does dim modd rhoi terfyn ar y cloi yn ddiogel heb system gynhwysfawr o brofi ac olrhain. I wneud hyn yn iawn, mae angen cyfeirio holl adnoddau’r llywodraeth ar bob lefel tuag at ddatblygu system o’r fath. Dylasid bod wedi recriwtio pobl wythnosau’n ôl i wneud y gwaith olrhain. I roi’r peth yn ei gyd-destun, bydd arnom angen tua 300 o bobl i weithio ar brofi ac olrhain er mwyn iddo weithio.

“Mae clywed gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething ein bod yn dal yn y cyfnod cynllunio ar hyn yn fwy na siomedig. Rydym yn wynebu dwy senario lle bydd y cloi yn cael ei godi cyn i’r system brofi ac olrhain fod yn gweithio’n llawn - fyddai’n anniogel, neu lle byddwn yn debyg o aros yn y cyfnod cloi am amser maith eto. Dyw’r naill na’r llall o’r dewisiadau hyn yn dderbyniol i mi.

“Byddaf yn parhau i ddwyn pwysau ar ein llywodraeth ar hyn. Os nad oes ganddyn nhw y gallu i gynnal profion, mae angen iddynt ddweud hynny, ac mae angen i ni wneud popeth a fedrwn i greu’r gallu hwnnw."

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.