Leanne Wood ASC yn Condemnio’r oedi gyda Strategaeth Profi ac Olrhain fel “siomedig”

Housing_paper_pic.jpg

Mae ASC Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am yr oedi cyn sefydlu strategaeth o brofi ac olrhain.

Cadarnhaodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, fod strategaethau profi ac olrhain yn dal wrthi’n cael eu cynllunio wedi i Ms Wood ofyn iddo pryd y byddai’r gweithwyr cyntaf i ganfod ac olrhain cysylltiadau’r rhai gafodd brofion positif am coronafeirws yn cychwyn ar eu gwaith.

Bu Llywodraeth Cymru yn cyfeirio ers amser at strategaeth o brofi ac olrhain, lle defnyddir olrhain cysylltiadau i ddeall lle mae’r feirws a lle mae’r cyfraddau trosglwyddo is.

Gwelir fod y strategaeth hon fel elfen hanfodol o godi mesurau cloi i lawr, a rheoli’r risgiau yn fwy effeithiol.

Ysgrifennodd Mr Gething hefyd fod dewisiadau ar gyfer archebu profion ar-lein - elfen hanfodol i olrhain cysylltiadau - yn dal i gael eu hasesu.

Dywedodd ASC Plaid Cymru dros y Rhondda Leanne Wood: “Does dim modd rhoi terfyn ar y cloi yn ddiogel heb system gynhwysfawr o brofi ac olrhain. I wneud hyn yn iawn, mae angen cyfeirio holl adnoddau’r llywodraeth ar bob lefel tuag at ddatblygu system o’r fath. Dylasid bod wedi recriwtio pobl wythnosau’n ôl i wneud y gwaith olrhain. I roi’r peth yn ei gyd-destun, bydd arnom angen tua 300 o bobl i weithio ar brofi ac olrhain er mwyn iddo weithio.

“Mae clywed gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething ein bod yn dal yn y cyfnod cynllunio ar hyn yn fwy na siomedig. Rydym yn wynebu dwy senario lle bydd y cloi yn cael ei godi cyn i’r system brofi ac olrhain fod yn gweithio’n llawn - fyddai’n anniogel, neu lle byddwn yn debyg o aros yn y cyfnod cloi am amser maith eto. Dyw’r naill na’r llall o’r dewisiadau hyn yn dderbyniol i mi.

“Byddaf yn parhau i ddwyn pwysau ar ein llywodraeth ar hyn. Os nad oes ganddyn nhw y gallu i gynnal profion, mae angen iddynt ddweud hynny, ac mae angen i ni wneud popeth a fedrwn i greu’r gallu hwnnw."

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.