Cadwch Bontypridd fel Canolfan Profion Gyrru, medd Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_036.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yr wythnos hon wedi sgwrsio gyda hyfforddwyr gyrru a dysgwyr gyrru sydd oll yn brwydro yn erbyn y bwriad i symud y ganolfan profion gyrru o Bontypridd i Lantrisant.

Mae’r ymgyrch i wrthwynebu  dewis yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau o sefydlu canolfan newydd i’r profion wedi ennill momentwm gyda thros fil o bobl yn llofnodi deiseb i’w atal.

Mae ofnau y bydd y prawf yn cael ei wneud yn haws oherwydd yr heriau mae tref Pontypridd a’r cyffiniau yn roi i’r sawl sy’n dysgu gyrru; dyna pam mae hyd yn oed hyfforddwyr gyrru o Lantrisant yn gwrthwynebu’r symudiad.

Mae etholwyr Leanne hefyd yn ofni y bydd yr amser teithio ychwanegol o lawer rhan o’r Rhondda i Lantrisant yn golygu gwersi hwy a drutach

Ar ôl siarad gyda’r hyfforddwyr, dywedodd Ms Wood: “Dyw symud canolfan y prawf allan o Bontypridd ddim yn gwneud synnwyr os mai’r flaenoriaeth yw gwneud yn siŵr fod dysgwyr yn cael y paratoad gorau posib.

“Mae’r amrywiaeth eang o brofiadau gyrru y gall Pontypridd gynnig – boed hynny yn systemau unffordd neu yrru ar gerbydlonau deuol ar y terfyn cyflymder cenedlaethol –  yn gofalu bod dysgwyr yn cael sylfaen dda cyn cymryd y prawf. Ar y pwnc hwn, all Llantrisant ddim cystadlu â Phontypridd.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n pryderu hefyd y bydd llawer o’r rhai sy’n dysgu gyrru yn y Rhondda – yn enwedig y rhai ym mhen uchaf y Rhondda – yn cael eu prisio allan o yrru os bydd canolfan y prawf yn symud i Lantrisant.

“Mae llawer o hyfforddwyr gyrru eisoes wedi dweud wrtha’i y bydd arnynt angen gwers deirawr o leiaf i fynd a dod i Lantrisant o rai llefydd yn y Rhondda a fydd o raid yn gwneud dysgu gyrru yn ddrutach.

“Byddaf yn parhau i gefnogi’r ymgyrch i gadw Pontypridd fel lleoliad y prawf gyrru.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.