Cadwch Bontypridd fel Canolfan Profion Gyrru, medd Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_036.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood yr wythnos hon wedi sgwrsio gyda hyfforddwyr gyrru a dysgwyr gyrru sydd oll yn brwydro yn erbyn y bwriad i symud y ganolfan profion gyrru o Bontypridd i Lantrisant.

Mae’r ymgyrch i wrthwynebu  dewis yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau o sefydlu canolfan newydd i’r profion wedi ennill momentwm gyda thros fil o bobl yn llofnodi deiseb i’w atal.

Mae ofnau y bydd y prawf yn cael ei wneud yn haws oherwydd yr heriau mae tref Pontypridd a’r cyffiniau yn roi i’r sawl sy’n dysgu gyrru; dyna pam mae hyd yn oed hyfforddwyr gyrru o Lantrisant yn gwrthwynebu’r symudiad.

Mae etholwyr Leanne hefyd yn ofni y bydd yr amser teithio ychwanegol o lawer rhan o’r Rhondda i Lantrisant yn golygu gwersi hwy a drutach

Ar ôl siarad gyda’r hyfforddwyr, dywedodd Ms Wood: “Dyw symud canolfan y prawf allan o Bontypridd ddim yn gwneud synnwyr os mai’r flaenoriaeth yw gwneud yn siŵr fod dysgwyr yn cael y paratoad gorau posib.

“Mae’r amrywiaeth eang o brofiadau gyrru y gall Pontypridd gynnig – boed hynny yn systemau unffordd neu yrru ar gerbydlonau deuol ar y terfyn cyflymder cenedlaethol –  yn gofalu bod dysgwyr yn cael sylfaen dda cyn cymryd y prawf. Ar y pwnc hwn, all Llantrisant ddim cystadlu â Phontypridd.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n pryderu hefyd y bydd llawer o’r rhai sy’n dysgu gyrru yn y Rhondda – yn enwedig y rhai ym mhen uchaf y Rhondda – yn cael eu prisio allan o yrru os bydd canolfan y prawf yn symud i Lantrisant.

“Mae llawer o hyfforddwyr gyrru eisoes wedi dweud wrtha’i y bydd arnynt angen gwers deirawr o leiaf i fynd a dod i Lantrisant o rai llefydd yn y Rhondda a fydd o raid yn gwneud dysgu gyrru yn ddrutach.

“Byddaf yn parhau i gefnogi’r ymgyrch i gadw Pontypridd fel lleoliad y prawf gyrru.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.