Leanne yn Cyhoeddi ei Ffurflen Dreth ar ôl i Helynt Papurau Panama Niweidio'r Prif Weinidog

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yw'r arweinydd cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi ei ffurflen dreth.

Penderfynnodd y gwleidydd sy'n byw yn y Rhondda wneud hyn yn sgil yr helynt a gododd yn achos y Prif Weinidog yn dilyn sgandal 'Papurau Panama' a'i gysylltiad ag arian a etifeddodd o hafan dreth. Gallwch weld ffurflen dreth Ms. Wood drwy glicio yma.

Dywedodd Ms. Wood, sy'n byw ym Mhenygraig, "Mae'n iawn bod Prif Weinidog y DU yn cael ei holi am ei drethi, yn enwedig pan oedd yn anfodlon dweud y gwir pan gafodd ei holi gyntaf. Bydd ei fethiant i fod yn agored am ei drethi yn arwain at bobl yn gofyn, 'beth sydd ganddo i'w guddio?"

"Does gen i ddim i'w guddio, ac er mwyn ceisio bod yn agored ac i hyrwyddo ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth, rwyf fi, fel arweinydd plaid, wedi penderfynu cyhoeddi fy ffurflen dreth ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwyf i ddim wedi gwneud hyn o'r blaen, ond teimlaf ei bod yn angenrheidiol yn dilyn digwyddiadau'r wythnos diwethaf.

"Mae lefel ymddiriedaeth mewn gwleidyddion a gwleidyddiaeth yn isel Rwy'n gobeithio na fydd yr helynt am y Prif Weinidog Torïaidd yn rhwystro pobl ymhellach rhag cymryd rhan yn y broses wleidyddol ar 5 Mai pan gynhelir etholiadau pwysig i Gymru.

"Byddwn yn pwyso ar bobl sydd wedi eu gwylltio gan y sgandal ddiweddaraf i gyfeirio eu dicter at bleidleisio ar 5 Mai gan taw dyna'r unig ffordd y gallwn beri'r newid y mae ei angen ar y wlad hon i wneud cynnydd."

Os ydych am newid yn y Rhondda, cefnogwch ymgyrch Leanne trwy glicio yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.