Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur

Shadowcabinetheadshot3small.jpg 

Cyn cyfarfod tyngedfennol o fwrdd Tata Steel i drafod dyfodol safle’r cwmni ym Mhort Talbot, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae hwn yn ddiwrnod anodd i’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiant dur wrth iddynt aros i glywed beth fydd y penderfyniad am ddyfodol gwaith dur Port Talbot. Mae gan Gymru draddodiad maith o gynhyrchu dur, a gallai’r diwydiant fod â dyfodol da yma gyda’r gefnogaeth iawn o du’r llywodraeth.

"Mae’n bwysig fod Tata yn gwybod fod y genedl gyfan y tu ôl i’r gweithlu a bod ymrwymiad mawr i’r diwydiant dur a’r gwewithwyr yma, ac rwy’n gobeithio fod Llywodraeth Cymru wedi cyfleu hynny i uwch-reolwyr y cwmni.

"Mae gennym weithlu dur gyda sgiliau a phrofiad yng Nghymru, ac rwy’n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i frwydro am eu dyfodol."

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Bethan Jenkins:

"Mae pobl Port Talbot yn wynebu amser anodd wrth aros am y newyddion heddiw, a dylai Llywodraeth Cymru fod yn ymdrechu i geisio amddiffyn dyfodol cynhyrchu dir yng Nghymry. Dyna pam na alla’i ddeall pam nad anfonodd Llywodraeth Lafur Cymru gynrychiolydd i Mumbai heddiw i bledio’r achos dros ddur Cymru yn uniongyrchol wrth y bwrdd.

"Nid yw Ysgrifennydd Gwladol Ceidwadol Cymru yno chwaith. Mae’r diwydiant hwn yn rhy bwysig i’w golli a’m gobaith i yw bod y naill lywodraeth a’r llall wedi anfon sylwadau o bwys at y cwmni."

Os ydych am gefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.