Sylwadau Plaid Cymru ar “ddiwrnod anodd” i’r gymuned ddur

Shadowcabinetheadshot3small.jpg 

Cyn cyfarfod tyngedfennol o fwrdd Tata Steel i drafod dyfodol safle’r cwmni ym Mhort Talbot, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae hwn yn ddiwrnod anodd i’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiant dur wrth iddynt aros i glywed beth fydd y penderfyniad am ddyfodol gwaith dur Port Talbot. Mae gan Gymru draddodiad maith o gynhyrchu dur, a gallai’r diwydiant fod â dyfodol da yma gyda’r gefnogaeth iawn o du’r llywodraeth.

"Mae’n bwysig fod Tata yn gwybod fod y genedl gyfan y tu ôl i’r gweithlu a bod ymrwymiad mawr i’r diwydiant dur a’r gwewithwyr yma, ac rwy’n gobeithio fod Llywodraeth Cymru wedi cyfleu hynny i uwch-reolwyr y cwmni.

"Mae gennym weithlu dur gyda sgiliau a phrofiad yng Nghymru, ac rwy’n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i frwydro am eu dyfodol."

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Bethan Jenkins:

"Mae pobl Port Talbot yn wynebu amser anodd wrth aros am y newyddion heddiw, a dylai Llywodraeth Cymru fod yn ymdrechu i geisio amddiffyn dyfodol cynhyrchu dir yng Nghymry. Dyna pam na alla’i ddeall pam nad anfonodd Llywodraeth Lafur Cymru gynrychiolydd i Mumbai heddiw i bledio’r achos dros ddur Cymru yn uniongyrchol wrth y bwrdd.

"Nid yw Ysgrifennydd Gwladol Ceidwadol Cymru yno chwaith. Mae’r diwydiant hwn yn rhy bwysig i’w golli a’m gobaith i yw bod y naill lywodraeth a’r llall wedi anfon sylwadau o bwys at y cwmni."

Os ydych am gefnogi ymgyrch Leanne, cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.