Datganiad ar Tasglu’r Cymoedd

 edit7.JPG

Meddai arweinydd Plaid Cymru ac AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n wych ei bod wedi gwario o’r diwedd ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod angen iddynt ganolbwyntio eu sylw ar y cymoedd.

“Bu Plaid Cymru yn galw am strategaeth economaidd sydd yn canolbwyntio ar y cymoedd, gyda swyddi’n cael eu dwyn yn nes at ein cymunedau. Rydym yn sôn am un o’r ardaloedd lle ganwyd diwydiannau’r byd.

"Mae’n hanfodol fod cymunedau ein cymoedd yn cael y parch maent yn haeddu, a bod gwir gyfleoedd yn cael eu creu i bobl leol.

"Rydym wedi dweud bod yn rhaid i Fargen y Ddinas-Ranbarth ddechrau creu swyddi a gwaith gwella seilwaith ar y cyrion lle mae mwy o angen gwariant a chyflogaeth.

“Mae’n hanfodol nad yw’r fenter hon yn cael ei hychwanegu at y rhestr o addewidion toredig a phrosiectau a fethodd. Er nad yw hyn yn amser i siniciaeth, rhaid dal y Llywodraeth Lafur i gyfrif a gweld os bydd unrhyw ran o hynn yn cael ei gyflawni.

"Bydd Plaid Cymru yn ymgyrchu’n ddi-baid am adfywiad economaidd yr hen feysydd glo.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.