Datganiad ar Tasglu’r Cymoedd

 edit7.JPG

Meddai arweinydd Plaid Cymru ac AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n wych ei bod wedi gwario o’r diwedd ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod angen iddynt ganolbwyntio eu sylw ar y cymoedd.

“Bu Plaid Cymru yn galw am strategaeth economaidd sydd yn canolbwyntio ar y cymoedd, gyda swyddi’n cael eu dwyn yn nes at ein cymunedau. Rydym yn sôn am un o’r ardaloedd lle ganwyd diwydiannau’r byd.

"Mae’n hanfodol fod cymunedau ein cymoedd yn cael y parch maent yn haeddu, a bod gwir gyfleoedd yn cael eu creu i bobl leol.

"Rydym wedi dweud bod yn rhaid i Fargen y Ddinas-Ranbarth ddechrau creu swyddi a gwaith gwella seilwaith ar y cyrion lle mae mwy o angen gwariant a chyflogaeth.

“Mae’n hanfodol nad yw’r fenter hon yn cael ei hychwanegu at y rhestr o addewidion toredig a phrosiectau a fethodd. Er nad yw hyn yn amser i siniciaeth, rhaid dal y Llywodraeth Lafur i gyfrif a gweld os bydd unrhyw ran o hynn yn cael ei gyflawni.

"Bydd Plaid Cymru yn ymgyrchu’n ddi-baid am adfywiad economaidd yr hen feysydd glo.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.