Rhaid i Dasglu’r Cymoedd Wneud yn Well, medd Leanne

edit7.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi adleisio barn melin drafod o bwys sydd wedi dweud fod Tasglu’r Cymoedd yn dioddef o ddiffyg uchelgais.

Rhoddodd Sefydliad Bevan ddyfarniad damniol ar gynnydd ac uchelgais y tasglu a sefydlwyd gan Weinidog y Llywodraeth Lafur, Alun Davies.

Dywedodd y Dr Victoria Winckler, cyfarwyddwr y Sefydliad, fod y targed o gael 7,000 o bobl i waith ledled y cymoedd “tua’r niferoedd a gyrhaeddwyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac os daliwn ati i wneud mwy o’r un peth, wnaiff y cymoedd ddim newid."

Dywedodd hefyd ei bod yn "rhyfeddu" sut y gallai Llywodraeth Cymru fyw gydag amddifadedd fwy neu lai ar stepen eu drws heb ddigon o gynigion i gyflawni buddsoddiad a sgiliau.

Mewn ymateb i gasgliadau Sefydliad Bevan, dywedodd Leanne: “Rwy’n cytuno gyda llawer o’r pwyntiau a godwyd am Dasglu’r Cymoedd. Efallai bod y nod o greu 7,000 o swyddi ar draws ardal y tasglu erbyn 2021 swnio’n dda, ond bychan bach ydyw pan ystyriwch fod 22,000 o swyddi newydd wedi eu creu ar draws yr awdurdodau lleol yn hen faes glo de Cymru rhwng 2011 a 2016.

“Rhaid cael llawer mwy o uchelgais os am gael gwir newid ar draws cymoedd y de a gwrthdroi cenedlaethau o esgeulustod. Prin fod amcanion y tasglu yn ddigon i bapuro dros y craciau yn ein heconomi lleol.

“Hyd nes bydd gan y tasglu gyllid a gwir bŵer, ni fydd yn agor y drws i’r wawr newydd a addawyd.”

 Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.