Rhaid i Dasglu’r Cymoedd Wneud yn Well, medd Leanne

edit7.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi adleisio barn melin drafod o bwys sydd wedi dweud fod Tasglu’r Cymoedd yn dioddef o ddiffyg uchelgais.

Rhoddodd Sefydliad Bevan ddyfarniad damniol ar gynnydd ac uchelgais y tasglu a sefydlwyd gan Weinidog y Llywodraeth Lafur, Alun Davies.

Dywedodd y Dr Victoria Winckler, cyfarwyddwr y Sefydliad, fod y targed o gael 7,000 o bobl i waith ledled y cymoedd “tua’r niferoedd a gyrhaeddwyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac os daliwn ati i wneud mwy o’r un peth, wnaiff y cymoedd ddim newid."

Dywedodd hefyd ei bod yn "rhyfeddu" sut y gallai Llywodraeth Cymru fyw gydag amddifadedd fwy neu lai ar stepen eu drws heb ddigon o gynigion i gyflawni buddsoddiad a sgiliau.

Mewn ymateb i gasgliadau Sefydliad Bevan, dywedodd Leanne: “Rwy’n cytuno gyda llawer o’r pwyntiau a godwyd am Dasglu’r Cymoedd. Efallai bod y nod o greu 7,000 o swyddi ar draws ardal y tasglu erbyn 2021 swnio’n dda, ond bychan bach ydyw pan ystyriwch fod 22,000 o swyddi newydd wedi eu creu ar draws yr awdurdodau lleol yn hen faes glo de Cymru rhwng 2011 a 2016.

“Rhaid cael llawer mwy o uchelgais os am gael gwir newid ar draws cymoedd y de a gwrthdroi cenedlaethau o esgeulustod. Prin fod amcanion y tasglu yn ddigon i bapuro dros y craciau yn ein heconomi lleol.

“Hyd nes bydd gan y tasglu gyllid a gwir bŵer, ni fydd yn agor y drws i’r wawr newydd a addawyd.”

 Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.