Disgybl Garth Olwg yn cael blas ar y Senedd

 Taome_pic.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu merch yn ei harddegau o’r cymoedd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am brofiad gwaith.

Croesawodd arweinydd Plaid Cymru o Benygraig Taome Edwards-Fernon am wythnos o brofiad gwaith yn ei swyddfa ym Mae Caerdydd a swyddfa ei hetholaeth yn y Porth.

Yn ystod yr wythnos, cynhaliodd Taome - disgybl 17 oed o Bentre’r Eglwys sydd yn astudio am ei Lefel A yn Ysgol Gyfun Garth Olwg – ymchwil ar ran Aelodau Cynulliad a bu yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog yn y Senedd. Bu hefyd gyda Leanne yn ystod digwyddiad yn y Cynulliad ar waith ieuenctid.

Dywedodd Ms Wood: “Pleser oedd cael Taome yn y swyddfa am wythnos o brofiad gwaith. Yr oedd yn gymwynasgar, yn broffesiynol ac fe weithiodd yn galed trwy gydol yr wythnos. Yr oedd yn gredyd i’w rhieni ac i’w hysgol.”

Ychwanegodd: “Mae’n wych gweld pobl ifanc fel Taome yn dangos diddordeb mewn gwleidyddiaeth. Rydym wedi clywed ers tro byd nad oes gan bobl ifanc ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a bod dadleuon yn eu diflasu.

“Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi dangos fod cryn awch ymysg y genhedlaeth ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth a bwrw eu pleidlais.

“Mae tueddiadau fel hyn, a chwrdd â disgyblion fel Taome, yn fy ngwneud yn llawn gobaith y bydd pobl ifanc yn parhau i ymwneud â gwleidyddiaeth ac y bydd democratiaeth mewn dwylo da yn y dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.