Disgybl Garth Olwg yn cael blas ar y Senedd

 Taome_pic.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu merch yn ei harddegau o’r cymoedd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am brofiad gwaith.

Croesawodd arweinydd Plaid Cymru o Benygraig Taome Edwards-Fernon am wythnos o brofiad gwaith yn ei swyddfa ym Mae Caerdydd a swyddfa ei hetholaeth yn y Porth.

Yn ystod yr wythnos, cynhaliodd Taome - disgybl 17 oed o Bentre’r Eglwys sydd yn astudio am ei Lefel A yn Ysgol Gyfun Garth Olwg – ymchwil ar ran Aelodau Cynulliad a bu yng Nghwestiynau’r Prif Weinidog yn y Senedd. Bu hefyd gyda Leanne yn ystod digwyddiad yn y Cynulliad ar waith ieuenctid.

Dywedodd Ms Wood: “Pleser oedd cael Taome yn y swyddfa am wythnos o brofiad gwaith. Yr oedd yn gymwynasgar, yn broffesiynol ac fe weithiodd yn galed trwy gydol yr wythnos. Yr oedd yn gredyd i’w rhieni ac i’w hysgol.”

Ychwanegodd: “Mae’n wych gweld pobl ifanc fel Taome yn dangos diddordeb mewn gwleidyddiaeth. Rydym wedi clywed ers tro byd nad oes gan bobl ifanc ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a bod dadleuon yn eu diflasu.

“Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi dangos fod cryn awch ymysg y genhedlaeth ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth a bwrw eu pleidlais.

“Mae tueddiadau fel hyn, a chwrdd â disgyblion fel Taome, yn fy ngwneud yn llawn gobaith y bydd pobl ifanc yn parhau i ymwneud â gwleidyddiaeth ac y bydd democratiaeth mewn dwylo da yn y dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.