“Y Ffyliaid Dwl” – Neges Leanne i’r Sawl sy’n Cynnau Tanau ar Fynyddoedd

Leanne_loudspeaker.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am “gamau cryf” yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cynnau tanau mewn glaswellt yn ystod cyfnod y coronafirws.

Yr oedd Leanne Wood AC yn ymateb i’r newyddion dros y penwythnos fod criwiau o ddiffoddwyr tân wedi eu hanfod i nifer o leoliadau ar fynyddoedd yn y Rhondda i ddelio â thanau oedd wedi eu cynnau’n fwriadol.

Mewn neges i’r sawl a wnaeth hyn, dywedodd Leanne: “Rydych yn gweithredu yn eich erbyn eich hunain a’ch cymuned, y ffyliaid dwl.”

“Roedd yn ddychryn i mi weld lluniau o wahanol fannau ledled y Rhondda gyda thanau ar y mynyddoedd dros y penwythnos,” meddai Leanne.

“Mae rhywbeth mawr o’i le gyda phobl fyddai’n peryglu bywydau fel hyn. Pam fod y bobl hyn allan, hyd yn oed? Os cewch eich dal, rydych yn haeddu cael eich cosbi’n llym.

“Dyma’r ymddygiad gwrthgymdeithasol gwaethaf - rydych yn gweithredu yn eich erbyn eich hun a’ch cymuned eich hun, y ffyliaid dwl. Mae’n ddigon drwg rhoi glaswellt ar dân ar unrhyw adeg, ond mae gwneud hynny yn ystod pandemig byd-eang ar adeg pan ydym oll i fod yn aros yn ein cartrefi yn cynyddu’r peth i lefel uwch o fyrbwylltra a thwpdra.”

Ychwanegodd: “Rwy’n teimlo dros y timau o ddiffoddwyr tân sy’n gorfod ymdopi â hyn, mewn gwyntoedd cryfion hefyd, gyda phopeth arall yn mynd ymlaen. Wir, ddylen nhw ddim gorfod gwneud hyn.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.