Leanne yn Ymosod ar y Diffyg Craffu Seneddol ar yr Ymosodiadau Awyr ar Syria a Chost Ddynol ac Ariannol yr Ymyriad

edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r ymosodiadau o’r awyr ar Syria a gefnogwyd gan lywodraeth y DG ar adeg pan fo menywod WASPI yn wynebu ymddeol mewn tlodi a llawer o wasanaethau cymunedol yn cael eu torri oherwydd llymder.

Yr oedd arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig yn cyfrannu at y ddadl frys y galwodd amdani yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr ymyriad milwrol yn Syria.

Pwynt ehangach ei haraith oedd effeithiolrwydd bomio “tocenistaidd” Syria a phenderfyniad Llywodraeth y DG i gefnogi’r ymosodiadau heb i unrhyw bleidlais gael ei chynnal yn unrhyw un o Seneddau’r DG. Datgelwyd fod Prif Weinidog Cymru wedi cefnogi’r ymosodiadau hynny wedi i Brif Weinidog Prydain Theresa May ei alw. 

Yn ystod ei haraith yn y Senedd, dywedodd Ms Wood ei fod yn “siomedig” a “bisâr” fod mainc flaen Llafur wedi gwrthwynebu cynnal y ddadl yn ystod pleidlais y diwrnod blaenorol, o gofio fod eu cydweithwyr wedi galw am fwy o graffu ar y mater yn San Steffan. 

“Ddoe, adeg cwestiynau’r Prif Weinidog, gofynnais gwestiwn syml i’r Prif Weinidog: a yw yn cadw at ei ddatganiad o gefnogaeth i’r ymyriad milwrol yn Syria,” meddai Ms Wood. “Yr oedd ei ateb yn nodweddiadol gyfrwyd. Heb i’r un bleidlais gael ei bwrw yn unrhyw un o Seneddau’r DG, ar fore Sadwrn, rhoes Prif Weinidog Cymru ei gefnogaeth i Brif Weinidog Prydain a’i phenderfyniad i ymuno gydag America yn y bomio.

“Roeddwn eisiau rhoi cyfle arall i’r Prif Weinidog heddiw i ateb y cwestiwn hwnnw. Heb unrhyw gefnogaeth seneddol, a yw’r Prif Weinidog yn cadw at ei ddatganiad o gefnogaeth i Brif Weinidog Prydain a’i hymosodiad o’r awyr, gan iddi hi honni fod hyn er budd cenedlaethol Prydain? A chan wybod yn awr nad yw’r ymosodiad o’r awyr wedi lliniaru gallu regime Syria i ddefnyddio arfau cemegol na newid hynt y gwrthdaro, a yw yn dal i gefnogi’r gweithredu? Ond nid yw yma ar gyfer y ddadl hon.

“Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd hyn yn cael ei ddwyn i’w sylw, ac y gall ateb y cwestiynau pwysig hyn yn y man.

“Nid yw ymosodiadau tocenistaidd yn gwneud fawr ddim i helpu pobl druenus Syria sydd angen, nid gweld mwy o fomiau’n cael eu gollwng, ond yn hytrach ateb i’r hyn sydd yn argyfwng gwleidyddol ac yn drychineb dynol.”

Ychwanegodd: “Mae rhyfel yn fater drud. Wrth i rai, mae’n dod ag elw mawr. Mae gweld cyfranddaliadau cwmnïau fel BAE Systems yn codi yn wyneb mwy o wrthdaro yn dangos y strwythurau corfforaethol ffiaidd sy’n sylfaen i’r sefydliad amddiffyn.

“Lansiodd awyrennau Typhoon a Tornado Prydain wyth taflegryn cruise Storm Shadow. Yn ôl cwestiwn seneddol yn 2011, mae pob un o’r taflegrau hyn yn costio £790,000. Dengys cyfrif bras ein bod yn edrych ar gost o fwy na £6.3 miliwn am yr un ymosodiad a ddigwyddodd dros y penwythnos.

“Nid yw hyn yn cynnwys cost yr awyrennau a ddefnyddiwyd i danio pob un o’r bomiau hynny gwerth £0.75 miliwn. Pan fod angen arian i dalu pensiwn teg i’n menywod WASPI, mae’r coffrau’n wag. Pan fo cybydd-dod a diwygiadau lles creulon yn arwain at bobl yn lladd eu hunain mewn anobaith, maen nhw’n dweud wrthym nad oes arian ar ôl.

“Yr ydym ni oll yma wedi colli asedau a gwasanaethau gwerthfawr yn y cymunedau rydym yn eu cynrychioli, a’r cyfan oherwydd llymder, ac eto, pan ddaw’n fater o arfau rhyfel, mae’n ymddangos bod gan y wladwriaeth Brydeinig bocedi eithriadol o ddwfn. Mae’n gywilyddus y gall San Steffan hawlio fod gwario miliynau ar fomio gwledydd tramor o fudd i’r wladwriaeth Brydeinig, ac yn dweud yr un pryd wrth ddynion a menywod digartref nad oes arian i dalu am gartrefi iddynt.”

Wedi’r ddadl, dywedodd Leanne: “Dylai’r pwynt fod Llywodraeth y DG yn gallu dod o hyd i arian i ryfela ond nid i ddarparu gwasanaethau i bobl daro tant gyda llawer o gymunedau yng Nghymru a’r Rhondda. Ar yr union benwythnos y disgynnodd bomiau’r DG ar Syria, caeodd pwll nofio’r Rhondda Fach am y tro olaf oherwydd yr angen i dorri costau.”

Os ydych yn cytuno a safbwynt Leanne, yna ymunwch â Phlaid Cymru er mwyn i ni greu newid yng Nghymru. Gallwch ymuno a chymryd rhan trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.