Leanne yn Ymosod ar y Diffyg Craffu Seneddol ar yr Ymosodiadau Awyr ar Syria a Chost Ddynol ac Ariannol yr Ymyriad

edit1.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r ymosodiadau o’r awyr ar Syria a gefnogwyd gan lywodraeth y DG ar adeg pan fo menywod WASPI yn wynebu ymddeol mewn tlodi a llawer o wasanaethau cymunedol yn cael eu torri oherwydd llymder.

Yr oedd arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig yn cyfrannu at y ddadl frys y galwodd amdani yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr ymyriad milwrol yn Syria.

Pwynt ehangach ei haraith oedd effeithiolrwydd bomio “tocenistaidd” Syria a phenderfyniad Llywodraeth y DG i gefnogi’r ymosodiadau heb i unrhyw bleidlais gael ei chynnal yn unrhyw un o Seneddau’r DG. Datgelwyd fod Prif Weinidog Cymru wedi cefnogi’r ymosodiadau hynny wedi i Brif Weinidog Prydain Theresa May ei alw. 

Yn ystod ei haraith yn y Senedd, dywedodd Ms Wood ei fod yn “siomedig” a “bisâr” fod mainc flaen Llafur wedi gwrthwynebu cynnal y ddadl yn ystod pleidlais y diwrnod blaenorol, o gofio fod eu cydweithwyr wedi galw am fwy o graffu ar y mater yn San Steffan. 

“Ddoe, adeg cwestiynau’r Prif Weinidog, gofynnais gwestiwn syml i’r Prif Weinidog: a yw yn cadw at ei ddatganiad o gefnogaeth i’r ymyriad milwrol yn Syria,” meddai Ms Wood. “Yr oedd ei ateb yn nodweddiadol gyfrwyd. Heb i’r un bleidlais gael ei bwrw yn unrhyw un o Seneddau’r DG, ar fore Sadwrn, rhoes Prif Weinidog Cymru ei gefnogaeth i Brif Weinidog Prydain a’i phenderfyniad i ymuno gydag America yn y bomio.

“Roeddwn eisiau rhoi cyfle arall i’r Prif Weinidog heddiw i ateb y cwestiwn hwnnw. Heb unrhyw gefnogaeth seneddol, a yw’r Prif Weinidog yn cadw at ei ddatganiad o gefnogaeth i Brif Weinidog Prydain a’i hymosodiad o’r awyr, gan iddi hi honni fod hyn er budd cenedlaethol Prydain? A chan wybod yn awr nad yw’r ymosodiad o’r awyr wedi lliniaru gallu regime Syria i ddefnyddio arfau cemegol na newid hynt y gwrthdaro, a yw yn dal i gefnogi’r gweithredu? Ond nid yw yma ar gyfer y ddadl hon.

“Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd hyn yn cael ei ddwyn i’w sylw, ac y gall ateb y cwestiynau pwysig hyn yn y man.

“Nid yw ymosodiadau tocenistaidd yn gwneud fawr ddim i helpu pobl druenus Syria sydd angen, nid gweld mwy o fomiau’n cael eu gollwng, ond yn hytrach ateb i’r hyn sydd yn argyfwng gwleidyddol ac yn drychineb dynol.”

Ychwanegodd: “Mae rhyfel yn fater drud. Wrth i rai, mae’n dod ag elw mawr. Mae gweld cyfranddaliadau cwmnïau fel BAE Systems yn codi yn wyneb mwy o wrthdaro yn dangos y strwythurau corfforaethol ffiaidd sy’n sylfaen i’r sefydliad amddiffyn.

“Lansiodd awyrennau Typhoon a Tornado Prydain wyth taflegryn cruise Storm Shadow. Yn ôl cwestiwn seneddol yn 2011, mae pob un o’r taflegrau hyn yn costio £790,000. Dengys cyfrif bras ein bod yn edrych ar gost o fwy na £6.3 miliwn am yr un ymosodiad a ddigwyddodd dros y penwythnos.

“Nid yw hyn yn cynnwys cost yr awyrennau a ddefnyddiwyd i danio pob un o’r bomiau hynny gwerth £0.75 miliwn. Pan fod angen arian i dalu pensiwn teg i’n menywod WASPI, mae’r coffrau’n wag. Pan fo cybydd-dod a diwygiadau lles creulon yn arwain at bobl yn lladd eu hunain mewn anobaith, maen nhw’n dweud wrthym nad oes arian ar ôl.

“Yr ydym ni oll yma wedi colli asedau a gwasanaethau gwerthfawr yn y cymunedau rydym yn eu cynrychioli, a’r cyfan oherwydd llymder, ac eto, pan ddaw’n fater o arfau rhyfel, mae’n ymddangos bod gan y wladwriaeth Brydeinig bocedi eithriadol o ddwfn. Mae’n gywilyddus y gall San Steffan hawlio fod gwario miliynau ar fomio gwledydd tramor o fudd i’r wladwriaeth Brydeinig, ac yn dweud yr un pryd wrth ddynion a menywod digartref nad oes arian i dalu am gartrefi iddynt.”

Wedi’r ddadl, dywedodd Leanne: “Dylai’r pwynt fod Llywodraeth y DG yn gallu dod o hyd i arian i ryfela ond nid i ddarparu gwasanaethau i bobl daro tant gyda llawer o gymunedau yng Nghymru a’r Rhondda. Ar yr union benwythnos y disgynnodd bomiau’r DG ar Syria, caeodd pwll nofio’r Rhondda Fach am y tro olaf oherwydd yr angen i dorri costau.”

Os ydych yn cytuno a safbwynt Leanne, yna ymunwch â Phlaid Cymru er mwyn i ni greu newid yng Nghymru. Gallwch ymuno a chymryd rhan trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.