Da Chi, Diogelwch Ein Swyddfeydd Post - Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Leanne Wood am weld rhwydwaith y swyddfeydd post yn cael ei gryfhau yn sgil cau nifer o fanciau yn y Rhondda.

Dywedodd AC y Rhondda taw'r swyddfa bost oedd yr unig ffordd i lawer o gymunedau yn yr etholaeth dderbyn gwasanaethau ariannol ar ôl i'r banciau gau llawer o'u canghennau. O ganlyniad, galwodd Ms. Wood ar Lywodraeth Cymru i neulltuo cyllid i helpu swyddfeydd post i amddiffyn a chryfhau eu busnes.

Yn ystod sesiwn llawn o'r Senedd yr wythnos hon, dywedodd Ms. Wood, "Yn ystod y mis diwethaf, rydyn ni wedi colli tair cangen banc yn y Rhondda.

"Cyhoeddodd Barclays eu bod yn cau eu canghennau yn Nhonypandy a Ferndale, ac yn fwy diweddar cyhoeddodd Santander eu bod yn mynd i gau eu cangen yn Nhonypandy yn ogystal.

"Golyga hyn nad oes yun banc ar ôl yn y Rhondda Fach. Bellach, mae'n amlwg i mi fod rhwydwaith y swyddfeydd post yn mynd i ddod yn bwysicach yn sgil rhaglen gau ddidostur y banciau corfforaethol.

Yn y gorffennol, roedd gennym gronfa amrywiaeth y swyddfa bost. Roedd honno'n rhan allweddol o Lywodraeth Cymru'n Un Llafur Plaid Cymru i estyn grantiau i swyddfeydd post er sicrhau eu bod yn fwy cynaliadwy.

"Pe bawn yn gallu amddiffyn a chryfhau rhwydwaith y swyddfeydd post, gallai sicrhau na fyddai pobl a chymunedau'n cael eu hamddifadu'n llwyr o wasanaethau ariannol. Felly, oherwydd hyn, wnewch chi ystyried rhyddhau arian i ailgychwyn y fath gronfa?'

Yn ei hateb, dywedodd y Gweinidog Cyllid na fyddai Llywodreth Cymru'n ariannu'r fath gynllun yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni.

Ar nodyn mwy calonogol, croesawodd Leanne y newyddion bod Swyddfa Bost Tonypandy wedi ailagor yr wythnos hon ar ôl bod ar gau am rai misoedd. Hefyd, croesawodd ymdrechion gan Swyddfa'r Post i hysbysebu Swyddfa Bost Ferndale i ddarpar bostfeistri yn sgil cynlluniau'r postfeistr presennol i ymddeol. 

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.