Da Chi, Diogelwch Ein Swyddfeydd Post - Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Leanne Wood am weld rhwydwaith y swyddfeydd post yn cael ei gryfhau yn sgil cau nifer o fanciau yn y Rhondda.

Dywedodd AC y Rhondda taw'r swyddfa bost oedd yr unig ffordd i lawer o gymunedau yn yr etholaeth dderbyn gwasanaethau ariannol ar ôl i'r banciau gau llawer o'u canghennau. O ganlyniad, galwodd Ms. Wood ar Lywodraeth Cymru i neulltuo cyllid i helpu swyddfeydd post i amddiffyn a chryfhau eu busnes.

Yn ystod sesiwn llawn o'r Senedd yr wythnos hon, dywedodd Ms. Wood, "Yn ystod y mis diwethaf, rydyn ni wedi colli tair cangen banc yn y Rhondda.

"Cyhoeddodd Barclays eu bod yn cau eu canghennau yn Nhonypandy a Ferndale, ac yn fwy diweddar cyhoeddodd Santander eu bod yn mynd i gau eu cangen yn Nhonypandy yn ogystal.

"Golyga hyn nad oes yun banc ar ôl yn y Rhondda Fach. Bellach, mae'n amlwg i mi fod rhwydwaith y swyddfeydd post yn mynd i ddod yn bwysicach yn sgil rhaglen gau ddidostur y banciau corfforaethol.

Yn y gorffennol, roedd gennym gronfa amrywiaeth y swyddfa bost. Roedd honno'n rhan allweddol o Lywodraeth Cymru'n Un Llafur Plaid Cymru i estyn grantiau i swyddfeydd post er sicrhau eu bod yn fwy cynaliadwy.

"Pe bawn yn gallu amddiffyn a chryfhau rhwydwaith y swyddfeydd post, gallai sicrhau na fyddai pobl a chymunedau'n cael eu hamddifadu'n llwyr o wasanaethau ariannol. Felly, oherwydd hyn, wnewch chi ystyried rhyddhau arian i ailgychwyn y fath gronfa?'

Yn ei hateb, dywedodd y Gweinidog Cyllid na fyddai Llywodreth Cymru'n ariannu'r fath gynllun yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni.

Ar nodyn mwy calonogol, croesawodd Leanne y newyddion bod Swyddfa Bost Tonypandy wedi ailagor yr wythnos hon ar ôl bod ar gau am rai misoedd. Hefyd, croesawodd ymdrechion gan Swyddfa'r Post i hysbysebu Swyddfa Bost Ferndale i ddarpar bostfeistri yn sgil cynlluniau'r postfeistr presennol i ymddeol. 

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.