Datganiad ar Arolwg Twnnel y Rhondda

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit1.jpg

Wrth siarad am yr arolwg tapio gwerth £10,000 a gynhelir ar Dwnnel y Rhondda, meddai’r Aelod Cynulliad lleol Leanne Wood: "Mae’n wych bod yr arolwg hwn - a sicrhawyd o ganlyniad i drafodaethau Plaid Cymru ar y gyllideb - yn dod â ni un cam yn nes at ail-agor Twnnel y Rhondda.

"Rwyf i, ynghyd â phob aelod o Gymdeithas Twnnel y Rhondda a’i hyrwyddwyr niferus, yn disgwyl yn eiddgar am ganlyniad yr arolwg, gan obeithio y bydd yn gadarnhaol."

Ychwanegodd: "Mae potensial gan y prosiect hwn i drawsnewid cymoedd y Rhondda ac Afan. Dyna pam mae angen i’r Cabinet Llafur roi’r gorau i dindroi a chymryd perchenogaeth o’r twnnel. Hyd nes y gwnânt hyn, bydd pob ymgais i fwrw ymlaen â’r prosiect hwn yn cael eu rhwystro.

"Mae’n peri rhwystredigaeth gyson fod gennym Lywodraeth Cymru fod gennym Lywodraeth Cymru sydd ddeg cam y tu ôl i uchelgais ac ynni Cymdeithas Twnel y Rhondda."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.