Datganiad ar Arolwg Twnnel y Rhondda

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit1.jpg

Wrth siarad am yr arolwg tapio gwerth £10,000 a gynhelir ar Dwnnel y Rhondda, meddai’r Aelod Cynulliad lleol Leanne Wood: "Mae’n wych bod yr arolwg hwn - a sicrhawyd o ganlyniad i drafodaethau Plaid Cymru ar y gyllideb - yn dod â ni un cam yn nes at ail-agor Twnnel y Rhondda.

"Rwyf i, ynghyd â phob aelod o Gymdeithas Twnnel y Rhondda a’i hyrwyddwyr niferus, yn disgwyl yn eiddgar am ganlyniad yr arolwg, gan obeithio y bydd yn gadarnhaol."

Ychwanegodd: "Mae potensial gan y prosiect hwn i drawsnewid cymoedd y Rhondda ac Afan. Dyna pam mae angen i’r Cabinet Llafur roi’r gorau i dindroi a chymryd perchenogaeth o’r twnnel. Hyd nes y gwnânt hyn, bydd pob ymgais i fwrw ymlaen â’r prosiect hwn yn cael eu rhwystro.

"Mae’n peri rhwystredigaeth gyson fod gennym Lywodraeth Cymru fod gennym Lywodraeth Cymru sydd ddeg cam y tu ôl i uchelgais ac ynni Cymdeithas Twnel y Rhondda."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.