Leanne yn Cynnig Newid Radical yn y Gyfraith i Roi Gwell Bargen i Athrawon Llanw

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda wedi awgrymu y gallai Cymru basio deddfwriaeth i wahardd elwa mewn addysg er mwyn osgoi ecsploetio athrawon llanw.

Yn ystod cwestiynau’r Prif Weinidog yn y Senedd, dywedodd Leanne Wood y gallai Cymru ddilyn arweiniad gwledydd fel Denmarc trwy fabwysiadu’r gyfraith.

Bu athrawon llanw yng Nghymru yn ymgyrchu i wella eu cyflogau a’u hamodau sydd wedi dioddef dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd swm yr arian mae asiantaethau dysgu yn gadw’n ôl o ysgolion.

Mae asiantaethau preifat wedi cynyddu bedair gwaith yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae rhai athrawon yn cael cyn lleied â £85 y dydd, ac oherwydd eu bod yn hunangyflogedig, nid ydynt yn derbyn unrhyw dâl gwyliau na buddion pensiwn. Tybir bod rhai o’r asiantaethau dysgu yn cymryd cyfran o hyd at 30% o’r arian a delir gan ysgolion.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Ms Wood wrth y Prif Weinidog: “Fe fyddwch yn ymwybodol o’r ddadl am athrawon llanw, a bod rhai o’n hathrawon mwyaf profiadol yn ennill cyflogau gwael oherwydd y sefyllfa lle mae asiantaethau yn cymryd cyfran fawr o’r tâl sydd ar gael iddynt o ysgolion.

“Yn Nenmarc, mae gwneud elw allan o addysg yn erbyn y gyfraith, Brif Weinidog. Byddai deddfwriaeth felly yma yn datrys y broblem ynghylch athrawon llanw. Fel mate ro egwyddor, fuasech chi yn agored i ddeddfwriaeth o’r fath yma yng Nghymru?”

Yn ei ateb, dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn meddwl fod deddfwriaeth o’r fath yn “gam rhy bell, efallai.”

Ychwanegodd: “Pan welwn dâl ac amodau wedi eu datganoli, bydd cyfle wedyn i edrych eto i weld a yw’r trefniadau presennol ar gyfer athrawon llanw yn ddigonol.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.