Leanne yn Cynnig Newid Radical yn y Gyfraith i Roi Gwell Bargen i Athrawon Llanw

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda wedi awgrymu y gallai Cymru basio deddfwriaeth i wahardd elwa mewn addysg er mwyn osgoi ecsploetio athrawon llanw.

Yn ystod cwestiynau’r Prif Weinidog yn y Senedd, dywedodd Leanne Wood y gallai Cymru ddilyn arweiniad gwledydd fel Denmarc trwy fabwysiadu’r gyfraith.

Bu athrawon llanw yng Nghymru yn ymgyrchu i wella eu cyflogau a’u hamodau sydd wedi dioddef dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd swm yr arian mae asiantaethau dysgu yn gadw’n ôl o ysgolion.

Mae asiantaethau preifat wedi cynyddu bedair gwaith yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae rhai athrawon yn cael cyn lleied â £85 y dydd, ac oherwydd eu bod yn hunangyflogedig, nid ydynt yn derbyn unrhyw dâl gwyliau na buddion pensiwn. Tybir bod rhai o’r asiantaethau dysgu yn cymryd cyfran o hyd at 30% o’r arian a delir gan ysgolion.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Ms Wood wrth y Prif Weinidog: “Fe fyddwch yn ymwybodol o’r ddadl am athrawon llanw, a bod rhai o’n hathrawon mwyaf profiadol yn ennill cyflogau gwael oherwydd y sefyllfa lle mae asiantaethau yn cymryd cyfran fawr o’r tâl sydd ar gael iddynt o ysgolion.

“Yn Nenmarc, mae gwneud elw allan o addysg yn erbyn y gyfraith, Brif Weinidog. Byddai deddfwriaeth felly yma yn datrys y broblem ynghylch athrawon llanw. Fel mate ro egwyddor, fuasech chi yn agored i ddeddfwriaeth o’r fath yma yng Nghymru?”

Yn ei ateb, dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn meddwl fod deddfwriaeth o’r fath yn “gam rhy bell, efallai.”

Ychwanegodd: “Pan welwn dâl ac amodau wedi eu datganoli, bydd cyfle wedyn i edrych eto i weld a yw’r trefniadau presennol ar gyfer athrawon llanw yn ddigonol.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni? Gallwch chi wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.