Mae Leanne yn Croesawu’r Newyddion bod Slotiau Dosbarthu i’r Cartref gan Archfarchnadoedd Nawr yn Rhoi Blaenoriaeth i Bobl Bregus.

DavidHo_Portrait.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cysylltu â phenaethiaid y prif archfarchnadoedd i ddatrys slotiau dosbarthu i’r cartref ar gyfer pobl bregus.

Yr wythnos hon, ysgrifennodd Leanne Wood AC at Brif Swyddogion Asda, Tesco, Morrisons ac Iceland i ofyn pam fod slotiau blaenoriaeth ddim ar gael i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

Atebodd Asda cyn pen 24 awr i ddweud mai'r Llywodraeth Lafur oedd yn gyfrifol am yr oedi. Dywedodd y Pennaeth Materion Cyhoeddus:‘Rydyn ni wedi bod yn gwthio Llywodraeth Cymru i ddarparu’r data i ni ar gyfer cwsmeriaid hynod fregus. Bu oedi ynglŷn â hyn - cawsom y data ar gyfer Lloegr bum niwrnod yn ôl. Dywedir wrthym y bydd y data hwn yn cael ei roi inni yn ddiweddarach heddiw, ac rydym wedi bod yn dal slotiau dosbarthu yn barod ar gyfer cwsmeriaid hynod fregus, a byddwn yn gallu cymryd archebion dosbarthu ar-lein o fewn ychydig oriau. ’

Yn ystod y diwrnod diwethaf, mae'r Llywodraeth Lafur wedi darparu data i archfarchnadoedd er mwyn caniatáu iddynt flaenoriaethu pobl hynod fregus. Maent bellach wedi anfon mwy na 85,000 o lythyrau at bobl yng Nghymru yn y grŵp hwn i roi gwybod iddynt y dylid eu blaenoriaethu ar eu cyfer slotiau dosbarthu cartref gydag archfarchnadoedd.

Dywedodd Ms Wood: “Mae’n rhyddhad bod y bobl sydd wir angen y gwasanaeth dosbarthu cartref archfarchnad, nawr yn gallu ei gael. Roedd yr oedi yn anffodus iawn. Rwy'n gobeithio bod y gwasanaeth bellach yn gweithio’n ddi-drafferth.

“Bydd y nifer fawr o bobl bregus gysylltodd â mi i gwyno nad oeddent yn gallu sicrhau slot cludo cartref yn hapus bod y rhwystrau bellach wedi’u dileu.

 “Os yw pobl yn dal i gael anhawster i sicrhau slotiau cludo cartref, gallai fod yn werth mynd at archfarchnadoedd eraill i weld beth allan nhw ei wneud. Mewn ymateb i'm gohebiaeth, dywedodd archfarchnad Iceland wrthyf na allant - fel pob archfarchnad arall - gysylltu'n rhagweithiol â phobl yn y categori cysgodol nad ydynt yn gwsmeriaid eisoes oherwydd rheolau diogelu data. ”

Ychwanegodd Ms Wood: “Nawr bod hyn wedi’i ddatrys, gobeithio y bydd pobl yn dal i ddefnyddio’r busnesau lleol sydd wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel i sicrhau bod pobl yn cael bwyd.

“Pan oedd archfarchnadoedd wir yn ei chael hi’n anodd cwrdd â’r galw, gwnaeth y siopau lleol waith anhygoel wrth gamu i fyny i lenwi’r gwagle a sefydlodd llawer o'r busnesau hyn wasanaeth dosbarthu cartref i fynd allan i bobl.

“Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cofio hyn ac yn parhau i ddefnyddio’r busnesau bach cymaint â phosibl hyd y gellir rhagweld. Y busnesau hyn yw enaid ein cymunedau.

“Mae yna fanylion pellach am fusnesau lleol yn y Rhondda a’r ardaloedd cyfagos sy’n cynnig gwasanaethau dosbarthu cartref mewn poster defnyddiol sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ar fy nhudalen Facebook - LeanneRhondda."

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.