Mae Leanne yn Croesawu’r Newyddion bod Slotiau Dosbarthu i’r Cartref gan Archfarchnadoedd Nawr yn Rhoi Blaenoriaeth i Bobl Bregus.

DavidHo_Portrait.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cysylltu â phenaethiaid y prif archfarchnadoedd i ddatrys slotiau dosbarthu i’r cartref ar gyfer pobl bregus.

Yr wythnos hon, ysgrifennodd Leanne Wood AC at Brif Swyddogion Asda, Tesco, Morrisons ac Iceland i ofyn pam fod slotiau blaenoriaeth ddim ar gael i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

Atebodd Asda cyn pen 24 awr i ddweud mai'r Llywodraeth Lafur oedd yn gyfrifol am yr oedi. Dywedodd y Pennaeth Materion Cyhoeddus:‘Rydyn ni wedi bod yn gwthio Llywodraeth Cymru i ddarparu’r data i ni ar gyfer cwsmeriaid hynod fregus. Bu oedi ynglŷn â hyn - cawsom y data ar gyfer Lloegr bum niwrnod yn ôl. Dywedir wrthym y bydd y data hwn yn cael ei roi inni yn ddiweddarach heddiw, ac rydym wedi bod yn dal slotiau dosbarthu yn barod ar gyfer cwsmeriaid hynod fregus, a byddwn yn gallu cymryd archebion dosbarthu ar-lein o fewn ychydig oriau. ’

Yn ystod y diwrnod diwethaf, mae'r Llywodraeth Lafur wedi darparu data i archfarchnadoedd er mwyn caniatáu iddynt flaenoriaethu pobl hynod fregus. Maent bellach wedi anfon mwy na 85,000 o lythyrau at bobl yng Nghymru yn y grŵp hwn i roi gwybod iddynt y dylid eu blaenoriaethu ar eu cyfer slotiau dosbarthu cartref gydag archfarchnadoedd.

Dywedodd Ms Wood: “Mae’n rhyddhad bod y bobl sydd wir angen y gwasanaeth dosbarthu cartref archfarchnad, nawr yn gallu ei gael. Roedd yr oedi yn anffodus iawn. Rwy'n gobeithio bod y gwasanaeth bellach yn gweithio’n ddi-drafferth.

“Bydd y nifer fawr o bobl bregus gysylltodd â mi i gwyno nad oeddent yn gallu sicrhau slot cludo cartref yn hapus bod y rhwystrau bellach wedi’u dileu.

 “Os yw pobl yn dal i gael anhawster i sicrhau slotiau cludo cartref, gallai fod yn werth mynd at archfarchnadoedd eraill i weld beth allan nhw ei wneud. Mewn ymateb i'm gohebiaeth, dywedodd archfarchnad Iceland wrthyf na allant - fel pob archfarchnad arall - gysylltu'n rhagweithiol â phobl yn y categori cysgodol nad ydynt yn gwsmeriaid eisoes oherwydd rheolau diogelu data. ”

Ychwanegodd Ms Wood: “Nawr bod hyn wedi’i ddatrys, gobeithio y bydd pobl yn dal i ddefnyddio’r busnesau lleol sydd wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel i sicrhau bod pobl yn cael bwyd.

“Pan oedd archfarchnadoedd wir yn ei chael hi’n anodd cwrdd â’r galw, gwnaeth y siopau lleol waith anhygoel wrth gamu i fyny i lenwi’r gwagle a sefydlodd llawer o'r busnesau hyn wasanaeth dosbarthu cartref i fynd allan i bobl.

“Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cofio hyn ac yn parhau i ddefnyddio’r busnesau bach cymaint â phosibl hyd y gellir rhagweld. Y busnesau hyn yw enaid ein cymunedau.

“Mae yna fanylion pellach am fusnesau lleol yn y Rhondda a’r ardaloedd cyfagos sy’n cynnig gwasanaethau dosbarthu cartref mewn poster defnyddiol sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ar fy nhudalen Facebook - LeanneRhondda."

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.