Leanne yn Rhannu “Dicter” a “Rhwystredigaeth” Trigolion sydd yn Dioddef Llifogydd Unwaith eto yn y Rhondda

Leanne_flag.jpg

Mae’r Aelod Senedd dros y Rhondda wedi galw am weithredu brys i helpu pobl yn ei hetholaeth sydd wedi dioddef llifogydd eto fyth eleni.

Mae Leanne Wood hefyd wedi galw am ymchwiliad brys i ddarganfod pam y cafwyd llifogydd mewn cartrefi mor sydyn, a hynny wedi cyfnod hir o heulwen. Dywedodd llawer o drigolion mewn cymunedau a ddioddefodd fel Pentre fod y draeniau yn dal yn llawn llaid nad oedd wedi ei glirio ers y llifogydd diwethaf yn gynharach eleni.

Dywedodd Ms Wood AS: “Mae pobl yn ddig ac yn rhwystredig fod hyn wedi digwydd ddwywaith eisoes eleni. Mae rhai aelwydydd wedi dioddef llifogydd yn amlach na hynny. Rwy’n rhannu’r dicter a’r rhwystredigaeth hwnnw – dyw e ddim yn dderbyniol.

“Yr hyn sydd ei angen yw help ar frys gan y gwahanol awdurdodau i atal llifogydd pellach. Mae angen mynd â bagiau tywod i bob cartref sydd mewn perygl o fwy o lifogydd trwy gydol y cyfnod hwn o law trwm - ac nid oedd y rhain ar gael gan y cyngor yn syth.

“Ddylai’r cyfrifoldeb ddim disgyn ar iardiau adeiladwyr i ddarparu’r tywod oedd ei angen i greu amddiffynfa rhag llifogydd – ond dyna ddigwyddodd yn y 12 awr hanfodol cyntaf pan ddaeth y glaw y tro hwn. Hefyd, mae angen glanhau’r draeniau fel mater o frys, gan mai dyma a achosodd y llifogydd mewn llawer man.

“Yn ail, mae arnom angen ymchwiliad i weld pam fod yr ardaloedd hyn mor agored i lifogydd. Dylai’r gwaith hwn fod wedi digwydd eisoes; hyd yn oed gyda’r cyfyngiadau oherwydd pandemig Covid-19.

“Mae’n siomedig nad yw’r gwaith hwn wedi ei wneud eto, ond mae’r hyn ddigwyddodd dros y 24 awr ddiwethaf yn dangos yn glir na ddylid oedi ymhellach os ydym am atal mwy o lifogydd yng nghymunedau’r Rhondda - mae’n amlwg fod problem fawr yma.”

Os ydych chi'n cytuno bod angen cynnal ymchwiliad i mewn i'r llifogydd yn y Rhondda, arwyddwch y ddeiseb yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.