Mynnu Gwelliant i Wasanaethau Strôc i Atal Loteri Cod Post yng Nghymru – Leanne

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am well gwasanaethau strôc yng Nghymru yn dilyn marwolaeth gŵr na fedrodd gael triniaeth arbenigol gan nad oedd ar gael ar benwythnosau i gleifion o Gymru.

Bu’r gŵr, tad a thad-cu Colin Rogers o Rondda Cynon Taf farw o artery strôc rydweliol waelodol wedi cael ei daro’n wael ar benwythnos. Nid oedd y trefniant ar gyfer trosglwyddo cleifion i Fryste am thrombectomi endofasgwlaidd - a all fod yn llwyddiannus i’r math yma o strôc - ar gael ar benwythnosau ar y pryd.

Mae teulu trallodus Mr Rogers yn awr yn ymgyrchu am i’r ddarpariaeth fod ar gael yng Nghymru ac y maent yn casglu llofnodion ar ddeiseb.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, galwodd Ms Wood ar y Llywodraeth Lafur i gymryd camau i sicrhau bod y driniaeth thrombectomi endofasgwlaidd a allasai fod wedi ei achub fod ar gael yng Nghymru.

Dywedodd: “Bu Colin Rogers o Rondda Cynon Taf farw o strôc rydweliol waelodol yn 55 oed yn unig, gan adael teulu mewn galar ar ei ôl.

“Bu Mr Rogers mor ffodus â chael ei daro’n wael ar fore Sul. Petai hyn wedi digwydd ar ddydd yr wythnos, gallasai fod wedi cael ei drosglwyddo i Fryste am thrombectomi endofasgwlaidd, a allasai fod wedi achub ei fywyd. Does dim trefniant o’r fath ar gael ar benwythnosau.

“Mae deiseb wedi ei chychwyn i ofalu bod y driniaeth hon ar gael i gleifion o Gymru, sy’n galw ar: 'Lywodraeth Cymru i roi diwedd ar y loteri cod post a gweithredu i achub bywydau pobl Cymru.'

“Rwy’n deall fod darpariaeth yn cael ei wneud i unioni’r anghyfiawnder hwn trwy beri bod y driniaeth ar gael yn fwy eang yng Nghymru, ond fel gyda llawer o broblemau yn GIG Cymru, mae hyn yn fater o gynllunio gweithlu.

“Pa gynlluniau sydd gennych i sicrhau bod gwasanaeth 24/7 yn cael ei ddarparu i gleifion o Gymru, a fydd, gobeithio, yn atal achosion fel un Mr Rogers?”

Yn ei ymateb, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Mae Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru wedi bwrw ymlaen yn dda i gynllunio gwasanaeth ledled Cymru am thrombectomi yma yng Nghymru.

“Bydd angen recriwtio. Bydd angen hyfforddiant. Yn y cyfamser, yr ydym yn comisiynu gwasanaethau o’r tu hwnt i Glawdd Offa lle mae lle prin dros ben ar gael.

“Ond yr ateb, nid yn y tymor hir ond cyn gynted ag y gallwn wneud, yw creu’r gwasanaeth hwnnw i Gymru gyfan gyda’r bobl y bydd arnom eu hangen a chyda’r ymdriniaeth fydd ei angen.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.