Mynnu Gwelliant i Wasanaethau Strôc i Atal Loteri Cod Post yng Nghymru – Leanne

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am well gwasanaethau strôc yng Nghymru yn dilyn marwolaeth gŵr na fedrodd gael triniaeth arbenigol gan nad oedd ar gael ar benwythnosau i gleifion o Gymru.

Bu’r gŵr, tad a thad-cu Colin Rogers o Rondda Cynon Taf farw o artery strôc rydweliol waelodol wedi cael ei daro’n wael ar benwythnos. Nid oedd y trefniant ar gyfer trosglwyddo cleifion i Fryste am thrombectomi endofasgwlaidd - a all fod yn llwyddiannus i’r math yma o strôc - ar gael ar benwythnosau ar y pryd.

Mae teulu trallodus Mr Rogers yn awr yn ymgyrchu am i’r ddarpariaeth fod ar gael yng Nghymru ac y maent yn casglu llofnodion ar ddeiseb.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, galwodd Ms Wood ar y Llywodraeth Lafur i gymryd camau i sicrhau bod y driniaeth thrombectomi endofasgwlaidd a allasai fod wedi ei achub fod ar gael yng Nghymru.

Dywedodd: “Bu Colin Rogers o Rondda Cynon Taf farw o strôc rydweliol waelodol yn 55 oed yn unig, gan adael teulu mewn galar ar ei ôl.

“Bu Mr Rogers mor ffodus â chael ei daro’n wael ar fore Sul. Petai hyn wedi digwydd ar ddydd yr wythnos, gallasai fod wedi cael ei drosglwyddo i Fryste am thrombectomi endofasgwlaidd, a allasai fod wedi achub ei fywyd. Does dim trefniant o’r fath ar gael ar benwythnosau.

“Mae deiseb wedi ei chychwyn i ofalu bod y driniaeth hon ar gael i gleifion o Gymru, sy’n galw ar: 'Lywodraeth Cymru i roi diwedd ar y loteri cod post a gweithredu i achub bywydau pobl Cymru.'

“Rwy’n deall fod darpariaeth yn cael ei wneud i unioni’r anghyfiawnder hwn trwy beri bod y driniaeth ar gael yn fwy eang yng Nghymru, ond fel gyda llawer o broblemau yn GIG Cymru, mae hyn yn fater o gynllunio gweithlu.

“Pa gynlluniau sydd gennych i sicrhau bod gwasanaeth 24/7 yn cael ei ddarparu i gleifion o Gymru, a fydd, gobeithio, yn atal achosion fel un Mr Rogers?”

Yn ei ymateb, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Mae Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru wedi bwrw ymlaen yn dda i gynllunio gwasanaeth ledled Cymru am thrombectomi yma yng Nghymru.

“Bydd angen recriwtio. Bydd angen hyfforddiant. Yn y cyfamser, yr ydym yn comisiynu gwasanaethau o’r tu hwnt i Glawdd Offa lle mae lle prin dros ben ar gael.

“Ond yr ateb, nid yn y tymor hir ond cyn gynted ag y gallwn wneud, yw creu’r gwasanaeth hwnnw i Gymru gyfan gyda’r bobl y bydd arnom eu hangen a chyda’r ymdriniaeth fydd ei angen.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.