AS y Rhondda yn annog pobl i anwybyddu’r Prif Weinidog Torïaidd

River_Portrait_close_up.jpg

Mae AS y Rhondda wedi annog pobl i wrando ar y neges o Gymru i ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau.’

Yr oedd Leanne Wood AS yn siarad wrth i ffigyrau Iechyd Cyhoeddus Cymru mai ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf y mae’r gyfradd heintio uchaf fesul pen y boblogaeth yn y DG.

Mae hefyd yn dod yn sgil negeseuon cymysg a dryslyd gan Brif Weinidog Torïaidd y DG ynghylch llacio cyfyngiadau cloi yn Lloegr.

“Dylai pobl yn RCT - a ledled Cymru - wrando ar gyngor Llywodraeth Cymru i ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau,’” meddai Ms Wood. “Mae iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru, nid y Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan.

“Rhaid i ni wrando ar Brif Weinidog Cymru ar hyn, nid Prif Weinidog Prydain.

“Ar wahân i fod yn amherthnasol, yr oedd neges Johnson yn ddryslyd a heb gael ei gyfleu yn dda. Gallai’n hawdd arwain at gynnydd sydyn mewn achosion o fewn y bythefnos nesaf gan ychwanegu at nifer y marwolaethau o Covid-19, sydd eisoes yn drychinebus.

“Mae’r neges - yn ogystal â’r penderfyniad i wahaniaethu oddi wrth y cyngor yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon - yn siomedig. Mae’n anghyfrifol hefyd peidio â nodi fod y newid yn y canllawiau yn berthnasol i Loegr yn unig.

“Yma yn Rhondda Cynon Taf, mae gennym y gyfradd heintio uchaf fesul pen y boblogaeth. Rwyf i’n pryderu y bydd pobl wedi gweld neges y Prif Weinidog ac wedi ei ddehongli fel ei fod yn berthnasol iddynt hwy.

“Rhaid i ni atgoffa pobl bob cyfle a gawn fod datganoli yn golygu fod gennym reolau gwahanol yma yng Nghymru a’u bod, y tro hwn, yn ein hamddiffyn yn well rhag y feirws marwol hwn. Bydd y warchodaeth well hon yn gymwys yn unig os bydd pobl yn dilyn y cyngor, felly mae’n rhaid i’r neges i Gymru fod yn glir ac amlwg - ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau.’”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.