AS y Rhondda yn annog pobl i anwybyddu’r Prif Weinidog Torïaidd

River_Portrait_close_up.jpg

Mae AS y Rhondda wedi annog pobl i wrando ar y neges o Gymru i ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau.’

Yr oedd Leanne Wood AS yn siarad wrth i ffigyrau Iechyd Cyhoeddus Cymru mai ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf y mae’r gyfradd heintio uchaf fesul pen y boblogaeth yn y DG.

Mae hefyd yn dod yn sgil negeseuon cymysg a dryslyd gan Brif Weinidog Torïaidd y DG ynghylch llacio cyfyngiadau cloi yn Lloegr.

“Dylai pobl yn RCT - a ledled Cymru - wrando ar gyngor Llywodraeth Cymru i ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau,’” meddai Ms Wood. “Mae iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru, nid y Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan.

“Rhaid i ni wrando ar Brif Weinidog Cymru ar hyn, nid Prif Weinidog Prydain.

“Ar wahân i fod yn amherthnasol, yr oedd neges Johnson yn ddryslyd a heb gael ei gyfleu yn dda. Gallai’n hawdd arwain at gynnydd sydyn mewn achosion o fewn y bythefnos nesaf gan ychwanegu at nifer y marwolaethau o Covid-19, sydd eisoes yn drychinebus.

“Mae’r neges - yn ogystal â’r penderfyniad i wahaniaethu oddi wrth y cyngor yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon - yn siomedig. Mae’n anghyfrifol hefyd peidio â nodi fod y newid yn y canllawiau yn berthnasol i Loegr yn unig.

“Yma yn Rhondda Cynon Taf, mae gennym y gyfradd heintio uchaf fesul pen y boblogaeth. Rwyf i’n pryderu y bydd pobl wedi gweld neges y Prif Weinidog ac wedi ei ddehongli fel ei fod yn berthnasol iddynt hwy.

“Rhaid i ni atgoffa pobl bob cyfle a gawn fod datganoli yn golygu fod gennym reolau gwahanol yma yng Nghymru a’u bod, y tro hwn, yn ein hamddiffyn yn well rhag y feirws marwol hwn. Bydd y warchodaeth well hon yn gymwys yn unig os bydd pobl yn dilyn y cyngor, felly mae’n rhaid i’r neges i Gymru fod yn glir ac amlwg - ‘Aros Adref ac Arbed Bywydau.’”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.