Araith Dderbyn Leanne

Pic_edit.jpg  

Dyma araith derbyniad llawn Leanne o’r Gwobrau Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn neithiwr, ble enillod hi AC y Flwyddyn am ei ymgyrch yn y Rhondda.

Yr etholiad cyntaf rwy’n gofio oedd Etholiad Cyffredinol 1987.

15 oed oeddwn i.

Roeddwn wedi cwrdd â’m AS fy hun yn ymgyrchu, ac wrth fy modd pan gafodd ef, yngyhyd ag AS Blaenau Gwent, rai o’r mwyafrifoedd mwyaf yn y DG gyfan. Gan y Rhondda yr oedd yr UCHAF.

Ymlaen â ni i 2016 – fel y mae pethau’n newid.

Blaenau Gwent a’r Rhondda oedd y ddwy sedd lle bu Plaid Cymru yn curo ar ddrws Llafur.

Wnaethon ni ddim llwyddo y tro hwn ym Mlaenau Gwent, ond fe wnaethom yn y Rhondda. A ni a achosodd sioc y noson.

Ni fuasai’n iawn i mi hawlio’r wobr hon i mi fy hun. Roedd gen i dîm gwych yn y Rhondda – a tydych chi ddim wedi clywed y diwethaf gennym.

Mae gen i hefyd dîm staff gwych o ’nghwmpas y mae’n bleser gweithio gyda hwy - felly diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

Pan gyhoeddais yn gyntaf fy mod yn sefyll yn y Rhondda, cawsom ein wfftio.

Dyma ddywedwyd –

"Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos cyn lleied o ffydd  sydd gan ymgeisydd Plaid Cymru yn ei gallu ei hun i ennill yn 2016 ac y mae wedi costio hynny o hygrededd sydd ganddi fel arweinydd. Dyw sefyll yn y Rhondda yn ddim mwy na thric gwleidyddol. Mae’n amlwg ei bod yn bwriadu dychwelyd i’r Cynulliad ar y Rhestr Rhanbarthol, a buan iawn y gwêl pobl y Rhondda drwy hynny.”

A’m hoff drydariad yw’r un oedd yn dweud dim ond “BRING…IT…ON.”

Wel, fe wnaethom.

Ac yr oedd y galw am newid a gyrhaeddodd ei benllanw ar 23 Mehefin i’w deimlo yn y Rhondda y misoedd cynt – sy’n dangos nad oes yn rhaid i’r sawl sydd yn anfodlon â’r status quo fynd i’r dde eithafol.

Yn y Rhondda – fe aeth pobl y ffordd arall.

Felly rwy’n derbyn y wobr hon:

-         ar ran fy nhîm

-         ar ran fy staff

-         ar ran fy nheulu sydd wedi bod yn anhygoel o gefnogol

-         ac ar ran pob un unigolyn yn y Rhondda ac yn unrhyw le arall yn y genedl hon sydd erioed wedi cael rhywun yn dweud wrthyn ALLWCH CHI DDIM.

PEIDIWCH BYTH â gadael i unrhyw ddweud wrthych na ALLWCH CHI DDIM.

Os ydych eisiau rhywbeth– gweithiwch i’w gael. Peidiwch â gadael i neb ddweud wrthych ei fod yn amhosib, beth bynnag ydyw.

Mae’r wobr hon a’n canlyniad ni yn y Rhondda yn dangos nad oes dim yn amhosib.

Felly hyd yn oed yn nyfnder y dyddiau du – ac yr wyf yn siwr fod nifer ohonoch yn teimlo ein bod wedi cael dyddiau duon yn ddiweddar – megis ethol Donald Trump yn yr Unol Daleithiau a refferendwm yr UE.

Ond waeth pa mor dywyll, mor anodd, brwnt neu ranedig y gall ein gwleidyddiaeth ymddangos heddiw – waeth pa mor amhosib yr ymddengys ein gallu i atal y llanw hwn – COFIWCH – y mae gobaith.

Felly i bawb o’r dosbarth gweithiol, i bob unigolyn o liw – ac yn enwedig y menywod a’r merched – does dim yn amhosib.

Fe ALLWCH  ei wneud, yn union fel y gwnaethom ni yn y Rhondda.

DIOLCH YN FAWR.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.