Ysgrifennydd Gwladol yn euog o “ensyniadau a thaflu baw"

MH_050716_Plaid_Cymru_031.JPG 

Yn dilyn sylwadau a wnaed gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ystod rhaglen Question Time neithiwr, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Nid yn unig mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gwyrdroi hanes drwy daflu baw a gwneud ensyniadau, mae hefyd yn gwadu’r rhethreg niweidiol sy’n britho ei blaid Geidwadol ei hun ar hyn o bryd.

“Mae Plaid Cymru yn blaid eangfrydig a rhyngwladol. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb yma, o ble bynnag y maent wedi dod yn wreiddiol. Rydym yn gweithio’n galed tuag at gydraddoldeb, yn ceisio rhoi terfyn ar raniadau ac mae gennym hanes hir o dathlu amrywiaeth. Mae gennym fwy o ddiddordeb mewn adeiladu pontydd na waliau.

“Ers y refferendwm Ewropeaidd rydym wedi herio sefydliad San Steffan am symud i’r dde, ac am yr hiliaeth bob-dydd sy’n dod yn fwyfwy cyffredin. Rydym wedi amddiffyn a chefnogi’r holl bobl sydd wedi dod yma i fyw o dramor, yn enwedig y rhai sydd wedi cyfrannu cymaint i’n gwasanaethau cyhoeddus. Hoffwn ddiolch iddynt unwaith eto heddiw.

“Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn euog o bedlera’r union fath o nonsense sy’n magu gelyniaeth a throi phobl yn erbyn ei gilydd. Nid dyma’r fath o sylwadau fyddai rhywun yn eu disgwyl gan weinidog llywodraeth. Pe bai ganddo owns o onestrwydd byddai’n tynnu ei eiriau yn ôl.”

Os ydych chi eisiau cefnogi Plaid Cymru cliciwch ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.