Plaid Cymru yn barod am Etholiad Cyffredinol

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Gan ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog ei bod am gynnal Etholiad Cyffredinol brys, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mae Llywodraeth Prydain wedi ymrwymo’r wlad i lwybr o ddiofalwch economaidd eithafol. Doedd dim rhaid i bethau fod eu ffordd nhw. Mae Cymru angen ASau fydd yn sefyll lan yn erbyn y Toriaid gyda llais rhesymol yn San Steffan, gan amddiffyn ein cysylltiadau economaidd hollbwysig gydag Ewrop a gweddill y byd.

“Mae Plaid Cymru yn unedig ac rydym yn barod am y cyfle i weithio dros fuddiannau Cymru. Gan fwyaf o Aelodau Seneddol Plaid Cymru fydd yn cael eu hethol, y cryfaf fydd llais Cymru. Mae’r wrthblaid swyddogol wedi ei rhannu ac yn methu â chytuno ar safbwynt ar faterion o bwys anferth. Mi wnaiff Plaid Cymru yn San Steffan warchod ei ddiddordebau a gwneud yn siŵr fod penderfyniadau sy’n cael eu cymryd nawr yn cael eu gwneud gyda chenhedloedd y dyfodol mewn cof yn hytrach nag ymddwyn er mwyn plesio asgell dde eithafol y blaid Doriaidd.

“Mi wnaiff Plaid Cymru ddarparu gwrthwynebiad go iawn i’r Toriaid. Mi wnaiff Plaid Cymru gystadlu ar gyfer pob sedd ym mis Mehefin er mwyn gwneud siwr fod gan Gymru lais cryfach nag erioed o’r blaen.”

Os ydych chi eisiau helpu ymgyrch Plaid Cymru yn y Rhondda, cliciwch y linc hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.