Cefnogwch eich Siopau Lleol – Leanne

CYMInsta2Local.png

Mae AS y Rhondda yn cefnogi ymgyrch newydd o bwys i helpu’r diwydiant bwyd a diod Cymreig.

Mae Leanne Wood yn cefnogi ymgyrch 'DwinPrynunLleol" Plaid Cymru sydd yn annog pobl i ddewis bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol. Y nod yw helpu busnesau i ymdopi â’r heriau a ddaw yn sgil pandemig Covid-19 a sicrhau dyfodol at y tymor hir.

Mae’r ymgyrch yn amlygu sut y gallai’r pandemig, gyda’r arweiniad iawn, roi cyfle i ail-osod yr economi.

Dywedodd Leanne Wood AS: “Mae llawer busnes bwyd a diod yn y Rhondda wedi eu taro’n galed gan bandemig coronafeirws.

“Er bod rhai wedi gallu ymaddasu, nid yw eraill wedi gallu gwneud am wahanol resymau ac y mae eu ffrwd incwm wedi sychu’n llwyr.

“Mae Plaid Cymru wedi galw am fwy o ymyriad gan y wladwriaeth i helpu’r busnesau hyn, ond gallwn oll chwarae ein rhan. Petai pobl yn gwneud ychydig mwy o ymdrech i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru lle bo modd, gallai wneud gwahaniaeth mawr.

“Mae Treorci wedi mynd yn groes i’r duedd yn y stryd fawr trwy rym pobl yn cefnogi eu busnesau lleol.”

Ychwanegodd Ms Wood: "Mae’r feirws wedi datgelu ac wedi gwaethygu materion a anwybyddwyd ers tro byd, gan gynnwys ein dibyniaeth ar fewnforion. Dyma’r amser i ail-feddwl, ail-osod ac ail-godi ein cyflenwad bwy o lawr gwlad i fyny, gan roi pwyslais ar gynhyrchwyr lleol.

" Mae Llywodraeth y DG yn raddol wedi tynnu’n ôl o bolisi bwyd ac wedi caniatáu i’n diwydiant adwerthu bwyd ganoli fwyfwy mewn ychydig o ddwylo. Dim ond pedwar o gwmnïau sydd yn rheoli 70% o farchnad adwerthu bwyd y DG. Daeth hynny ar draul ffermwyr a chynhyrchwyr bychain sy’n gorfod ufuddhau i’r cwmnïau mawr.

"Trwy edrych eto ar ein model o gynhyrchu bwyd a rhoi mwy o bwyslais ar gyflenwyr lleol, gallwn adeiladu’r gwytnwch fu ar goll ers peth amser. Mae gennym oll ran i chwarae i gefnogi’r newid hwn yn y model.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.