Cefnogwch eich Siopau Lleol – Leanne

CYMInsta2Local.png

Mae AS y Rhondda yn cefnogi ymgyrch newydd o bwys i helpu’r diwydiant bwyd a diod Cymreig.

Mae Leanne Wood yn cefnogi ymgyrch 'DwinPrynunLleol" Plaid Cymru sydd yn annog pobl i ddewis bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol. Y nod yw helpu busnesau i ymdopi â’r heriau a ddaw yn sgil pandemig Covid-19 a sicrhau dyfodol at y tymor hir.

Mae’r ymgyrch yn amlygu sut y gallai’r pandemig, gyda’r arweiniad iawn, roi cyfle i ail-osod yr economi.

Dywedodd Leanne Wood AS: “Mae llawer busnes bwyd a diod yn y Rhondda wedi eu taro’n galed gan bandemig coronafeirws.

“Er bod rhai wedi gallu ymaddasu, nid yw eraill wedi gallu gwneud am wahanol resymau ac y mae eu ffrwd incwm wedi sychu’n llwyr.

“Mae Plaid Cymru wedi galw am fwy o ymyriad gan y wladwriaeth i helpu’r busnesau hyn, ond gallwn oll chwarae ein rhan. Petai pobl yn gwneud ychydig mwy o ymdrech i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru lle bo modd, gallai wneud gwahaniaeth mawr.

“Mae Treorci wedi mynd yn groes i’r duedd yn y stryd fawr trwy rym pobl yn cefnogi eu busnesau lleol.”

Ychwanegodd Ms Wood: "Mae’r feirws wedi datgelu ac wedi gwaethygu materion a anwybyddwyd ers tro byd, gan gynnwys ein dibyniaeth ar fewnforion. Dyma’r amser i ail-feddwl, ail-osod ac ail-godi ein cyflenwad bwy o lawr gwlad i fyny, gan roi pwyslais ar gynhyrchwyr lleol.

" Mae Llywodraeth y DG yn raddol wedi tynnu’n ôl o bolisi bwyd ac wedi caniatáu i’n diwydiant adwerthu bwyd ganoli fwyfwy mewn ychydig o ddwylo. Dim ond pedwar o gwmnïau sydd yn rheoli 70% o farchnad adwerthu bwyd y DG. Daeth hynny ar draul ffermwyr a chynhyrchwyr bychain sy’n gorfod ufuddhau i’r cwmnïau mawr.

"Trwy edrych eto ar ein model o gynhyrchu bwyd a rhoi mwy o bwyslais ar gyflenwyr lleol, gallwn adeiladu’r gwytnwch fu ar goll ers peth amser. Mae gennym oll ran i chwarae i gefnogi’r newid hwn yn y model.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.